Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801206-54244S5

Date of Document: 2002-02-25

داوران جشنواره بيستم: مستقل عمل كرديم جايزه ويژه براي تقوايي درحقيقت مهمترين جايزه بود چرا كه تمامي جهات فيلم را دربر مي گرفت به نظر مي رسد با مشكلات و ناهماهنگي هاي موجود بازنگري در ساختار اجرايي جشنواره فجر الزامي است يشايايي: شيوه برخورد بعضي دوستان لايق حرمت هارون قلم و داوران نبود چهار عضو هيات داوران بيستمين جشنواره بين المللي فيلم فجر با انتقاد از آنچه كه نحوه برخورد برخي سينماگران با آراي نهايي اين هيات عنوان كردند، بار ديگر اين نكته را مورد تاكيد قرار دادندكه در دادن راي كاملا مستقل عمل كرده اند. به گزارش ايرنا جمشيد ارجمند كيومرث، پوراحمد، نعمت حقيقي و هارون چهار يشايايي داور از مجموع هفت داور بيستمين جشنواره بين المللي فيلم فجر ديروز در گفتگويي با خبرنگاران تصريح كردند كه نبايد با برخوردهاي غيرمنطقي، پايه واساس جشنواره را سست كرد. ارجمند از، منتقدان سينما گفت: دراين نشست دفاعي از آراء داوران نخواهد شد چرا كه دفاع، در خود راي نهفته است. ارجمند تاكيد كرد: وقتي حكمي صادر مي شود، نبايد روي آن ترديد شود البته امكان خطا و اشتباه وجود دارد، اما نظامات حكم مي كند كه پس از پايان داوري، چون وچرايي در كار نباشد در غير اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود. اين عضو هيات داوران جشنواره به فجر، واكنش هاي برخي سينماگران و هنرمندان دررابطه با نحوه داوري جشنواره فيلم فجراشاره كرد و افزود: وجود تضارب آرا درمطبوعات جاي خوشحالي دارد اما آن مسئله اي كه اعضاي هيات داوري را دلگير كرده است محتواي بيان انتقادات است، مگر ما چه؟ كرده ايم يا چه جنايتي مرتكب چرا؟ شده ايم بايد اين جشنواره را سست؟ كنيم هارون يشايايي ديگر عضو هيات داوران جشنواره فيلم فجر نيز در اين نشست گفت: اساسا شيوه برخورد بعضي دوستان درعنوان مطالب، لايق حرمت قلم و داوران نبود. وي تصريح كرد: در شرايط كنوني بايد حرمت افراد و قلم رعايت شود، زماني عده اي فيلمهاي خودرا از جشنواره خارج مي كنند و ديگري در مطبوعات به ما ناسزا مي گويد، اين پسنديده فضاي هنري ما نيست. عضو هيات داوران جشنواره فيلم فجريادآورشد: همانگونه كه اعلام شد امكان دارد در هر مورد اشتباهي صورت گيرد، اين چه تفكري است كه برخي سينماگران به آن دچار شده اند كه حتما بايد فيلم من ويا هنرپيشه من برنده شود. كيومرث پوراحمد يكي ديگر از اعضاي هيات داوران جشنواره فيلم فجر نيز درادامه به تبيين نحوه گزينش فيلم ها درجشنواره پرداخت و گفت: جداولي از طرف جشنواره دراختيارداوران قرارگرفت كه درآن عناصر مهم فيلم از قبيل كارگرداني و ساير مراحل درآن در قالب نمرات از صفر تا 100 قيد شده بود كه پس از ديدن هر فيلم به آنها نمره مي داديم. وي توضيح داد: هيات داوري پس از تماشاي فيلم ها، معدل آنها را برآورد و كانديداها را مشخص كرد. البته در برخي موارد، تعدادي از كانديداها با كمترين اختلاف نظر برگزيده شدند كه بطور مثال ترانه عليدوستي در ابتدا قرار بود ديپلم افتخار دريافت كند و سيمرغ بلورين به يك بازيگر حرفه اي اعطا شود كه در نهايت داوران به ايشان سيمرغ اعطا كردند. پوراحمد درمورد پس دادن جايزه ويژه هيات داوران ازسوي ناصر تقوايي گفت: اين جايزه درحقيقت مهمترين جايزه است چرا كه تمامي جهات يك فيلم رادر جشنواره دربرمي گيرد اما متاسفانه با واكنشي مواجه شديم كه انتظار آن را نداشتيم. جايزه ويژه هيات داوران بيستمين جشنواره فيلم فجر به كاغذ بي خط ساخته ناصر تقوايي تعلق گرفته بود كه توسط اين فيلمساز به دفتر جشنواره پس فرستاده شد. پوراحمد همچنين از نحوه برخورد برخي مطبوعات و سينماگران باآراي هيات داوران جشنواره فيلم فجر انتقاد كرد وگفت: در چندين جشنواره داور بوده ام و در هيچ يك ازاين رويدادها از كسي خط نگرفتم و نظري به ما تحميل نشد در جشنواره امسال نيز بر خلاف گفته برخي دوستان، راي كسي بر هيات داوران تحميل نشد ومستقل عمل كرديم. نعمت حقيقي عضو ديگر هيات داوران جشنواره فيلم فجر در ادامه اين نشست خاطر نشان كرد: اگر آقاي تقوايي به عنوان پيشكسوت، اين بحث ها را مطرح نمي كرد، ديگران نيز به خود اجازه نمي دادند اينگونه مطالب تخريبي را عليه هيات داوران جشنواره فيلم مطرح كنند. اين فيلمبردار با سابقه سينما گفت: مشكل اين است كه اين آقايان خود اصولا فيلم هاي جشنواره را نديدند و صرفا به ساخته هاي خويش توجه دارند. وي افزود: به نظر مي رسد با مشكلات و ناهماهنگي هاي موجود، بازنگري در ساختار اجرايي جشنواره فيلم فجر ضروري است. كامران ملكي مدير روابط عمومي معاونت سينمايي نيز در اين نشست تاكيد كرد: مطبوعات بايد به شيوه داوري در جشنواره بيشتر بپردازند و از هم اكنون براي سال آينده به تحليل هاي مشخصي برسند و راه حل ارائه كنند و مسئولان را در جهت دستيابي به راهكارهاي عملي ياري دهند. بابك بيات پرويز، پرستويي و مجيد مجيدي ديگر اعضاي هيات داوران جشنواره فيلم فجر، در اين نشست حضور نداشتند.