Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54237S6

Date of Document: 2002-02-24

گفت و گو نقش و اهميت اطلاع رساني در شوراها اگراطلاع رساني را ابزاري كارآمد براي انتقال اخبار، اطلاعات و انعكاس مشكلات و از سوي ديگر عاملي موثر در فرهنگ سازي و افزايش مشاركت مردمي بدانيم، با توجه به نوپا بودن شوراها و در اين برهه از زمان بيش از هر چيز، نيازمند تقويت اطلاع رساني در شوراها هستيم، چرا كه فقدان شناخت از جايگاه واقعي شوراها، كاستي هاي قانون، نبود تجربه كاري در شوراها و نبود ارتباط شوراها با مردم و.. همه و همه در نهايت منجر به كاهش اعتماد مردم به شوراها خواهد شد. خبرنگار ما در همدان در ارتباط با ضرورت و اهميت اطلاع رساني شوراها و نقش آن در جلب و افزايش مشاركت و اعتماد عمومي با طاهره ايزدي عضو شوراي شهر همدان به گفت وگو نشسته است. *** اصولاشما * چه تعريفي از اطلاع رساني داريد و اين مقوله را تا چه حد داراي اهميت؟ مي دانيد - اطلاع رساني به معناي انتقال اخبار، اطلاعات و انعكاس دستاوردها است و نقش بسزايي در بيان اهداف و عملكرد شوراها و ايجاد ارتباط نزديك بين مردم و اعضاي شوراها دارد. اطلاعات حاصل از تحقيقات و پژوهش هاي مختلف تا زماني كه به افراد يا سازمانهاي مجري منتقل نشود ارزش عملياتي پيدا نمي كند، به همين منظور اطلاع رساني مهمترين ابزار براي كاربردي شدن تئوري ها و نظريات علمي و تجربي است و منجر به برنامه ريزي صحيح و عملي مي شود. متاسفانه در كشور ما نبود اطلاعات پايه اي يكي از مشكلات اساسي در برنامه ريزي است، اطلاع رساني امروز در حقيقت صرفا به گزارش كار منحصر مي شود و اگر تفاوتي بين گزارش كار و اطلاع رساني قائل شويم قطعا بسياري از مشكلات حل مي شود و امور روند بهتري پيدا مي كند. * به طور كلي شما در خصوص ضرورت اطلاع رساني چه نظري؟ داريد - طبيعي است در صورتي كه شهروندان از تصميمات اتخاذ شده و برنامه هاي در دست اجرا در سطح شهر بي اطلاع باشند قطعا انتظار مشاركت از سوي آنها در مسائل شهري معقول و درست نيست. بي خبر گذاشتن مردم از آنچه در پيرامون زندگي عمومي آنان مي گذرد سبب بي اعتمادي شهروندان به منتخبان خود در شوراها مي شود. مقطع اول كار شوراها در حال پايان است و در اين برهه اساسي ترين كاري كه بايد سر لوحه كار شوراها قرار گيرد اطلاع رساني در ارتباط با مسائل قانوني، جايگاه شوراها، نقش شوراها در مسائل شهري، نقش آنان در پيگيري مسائل مردم و اين كه آيا واقعا شوراها موفق بوده اند يا خير است. همه اين موارد در قالب اطلاع رساني بايد در سرلوحه كاري تمامي رسانه ها و شوراها قرار گيرد كه بتوانند مردم را آگاه سازند و مردم را با نحوه كار شوراها آشنا كنند. اطلاع رساني صرفا براي اعلام موفقيت و يا عدم موفقيت شوراها نيست بلكه يك كار فرهنگي است و بايد از اين طريق فرهنگ شورايي را در كشور جا بيندازيم. * فكرمي كنيد اطلاع رساني چگونه مي تواند در افزايش مشاركت مردم موثر؟ باشد -اتخاذ تصميمات بايد بي واسطه و بدون مانع به گوش مردم برسد، زيرا در صورت فقدان اطلاع رساني صحيح چگونه مي توانيم از مردم انتظار مشاركت و همراهي داشته باشيم. جامعه اعم از مردم و مسئولان بايد بپذيرند كه شوراها آمده اند كه نظام برنامه ريزي كشور را از پايين به بالا تغيير دهند لذا اساس و پايه حضورشوراها بر پايه برنامه ريزي براساس خواست و نظر مردم است. با توجه به موارد ذكر شده ابزار نظرسنجي و اطلاع رساني به عنوان اساسي ترين ابزار براي جلب مشاركت مردم و حضور آنان در عرصه هاي مختلف تصميم گيري، تصميم سازي و نظارت است. شوراها در عرصه اطلاع رساني نيازمند همكاري تنگاتنگ رسانه هاي گروهي به خصوص مطبوعات هستند و بايد توجه كنيم كه بزرگترين رسالت شوراها و مطبوعات در اعتمادسازي اطلاع رساني، است. اگر ارائه گزارشهاي ما تنها به اين ختم شود كه شوراها كاري نمي توانند انجام دهند، شوراها تنها هستند، شوراها توسط دولت همراهي نمي شوند، شوراها ضعيف هستند و.. اينها همگي باعث مي شود كه اعتماد مردم سلب شود. اما عكس اين قضيه هم وجود دارد زماني كه مردم بپذيرند كه ما مي توانيم كاري انجام دهيم و ما آماده ايم كه با همكاري خود مردم مشكلات و مسائل آنان را توسط خود آنان حل كنيم قطعا در آن هنگام حس مشاركت جويي در همه تقويت خواهد شد. * به نظر شما عمده ترين ضعف هاي موجود در امر اطلاع رساني شوراها؟ چيست - به نظر من عمده ترين مشكل شوراها در خصوص اطلاع رساني مربوط به خود آنان است چرا كه متاسفانه هنوز بسياري از شوراها جايگاه واقعي خود را نيافته اند، اصل مشكل ما به خود شوراها باز مي گردد، ازآنجا كه ما نقش مطبوعات را نيز درنيافته ايم هنوز برروي ارتباط با مطبوعات برنامه ريزي نكرده ايم، ما همواره منتظر آن هستيم كه خبرنگاران خود به سراغ ما بيايند. از سوي ديگر متاسفانه در بسياري از موارد شاهديم كه به رغم رشد و توسعه عملكرد مطبوعات در چند سال اخير، فعاليت رسانه ها دربيان اقدامات شوراها بسيار ضعيف بوده است. من معتقدم بايد شوراها خود وارد عمل شوند و بر روي اصل مهم اطلاع رساني كار كنند و قطعا در اين صورت صداوسيما و مطبوعات نيز وارد عمل مي شوند. * وضعيت اطلاع رساني را در حال حاضر درشوراها چگونه ارزيابي؟ مي كنيد - مشكل ما از يك سو كم كاري رسانه ها و از سوي ديگر عدم فعاليت شوراها در امر اطلاع رساني است. شوراها روابط عمومي و دبيرخانه فعالي در خصوص اطلاع رساني صحيح ندارند. اين يك ضعف دوطرفه است و به نظر من اين ضعف 80 درصد آن به شوراها و 20 درصد به رسانه ها برمي گردد. در صورتي كه جلسات شوراها علني شود، قطعا با حضور مطبوعات و رسانه ها خودبه خود اطلاع رساني تقويت مي شود. * مطمئنا شما هم معتقديد كه تصميم سازي و تصميم گيري از جمله وظايف حساس و مهم اعضاي شوراهاست با توجه به اين موضوع فكر مي كنيد چگونه مي توان اين دو را با استفاده از اطلاع رساني دقيق و بهنگام تقويت؟ كرد - در اين بحث بايد اولا وزارت كشور وارد عمل شود و شوراها را ملزم به اطلاع رساني كند و از سوي ديگر شوراها بايد خود بر روي ارتباط با تشكل هاي مردمي كار كنند، اعضاي شوراها بايد مطمئن باشند در صورت بيان مشكلاتشان به مردم نه تنها ضرر نكرده اند، بلكه بسياري از مسائل با كمك مردم حل و فصل خواهد شد.