Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801205-54236S5

Date of Document: 2002-02-24

با مردم آلودگي شديد سواحل مازندران آلودگي شديد آبهاي درياي خزر در سواحل بابلسر و فريدونكنار باعث مرگ شمار زيادي از آبزيان به ويژه ماهي ها شده است. با توجه به خطرات فزاينده اين آلودگي در آينده انتظار داريم سازمان حفاظت محيطزيست بي درنگ نسبت به شناسايي منشا اين آلودگي ها و انجام اقدامات قانوني اقدام كند. گروهي از حاميان محيط زيست در مازندران - ساري كارمندان و بار سنگين تورم درصد افزايش نرخ خدمات و كالاها در مقايسه بادرصد افزايش حقوق كارمندان و به طور كلي حقوق بگيران ثابت تناسبي ندارد و اين حقوق بگيران اند كه همواره بايد بار سنگين تورم را بر دوش بكشند. با اندكي محاسبه در مورد افزايش قيمت ها ظرف 15 سال اخير و همچنين افزايش حقوق ها در همين مدت مي توان به اين واقعيت تلخ واقف شد. احمدي - تهران ظرفيت اشتغال ايجاد كنيد دانش آموختگان رشته هاي علوم انساني دانشگاهها، پس از پايان تحصيلات خود با مشكل بزرگ بيكاري روبرو مي شوند. با توجه به وجود اين رشته ها در ميان دروس دانشگاهي بايد ظرفيت هاي مربوط به اشتغال فارغ التحصيلان هم در كشور به وجود آيد. تا جوانان دانش آموخته دچار بحران روحي و سرخوردگي نشوند. جمعي از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم انساني