Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54221S1

Date of Document: 2002-02-22

مقاله امروز خانه خدا براي انسان ها حج را مي توان بزرگترين همايش بشري دانست كه همه ساله صدها هزار مسلمان را از دور و نزديك ترين صفحات گيتي به نقطه اي مي كشاند كه اولين خانه روي زمين در آنجا بنا نهاده شد، آن هم نه خانه اي شخصي كه خانه اي مايه شادماني و بركت براي همه انسان ها. آنجا ديگر همه چيز دنيايي از تمايزات نژادي و طبقاتي گرفته تا تمايلات و تبعيض هاي جنسي رنگ چرا مي بازد كه سفيد را در كنار سياه و مرد را در كنار زن مي نشاند و به حركت نمادين بر دور ديواري چهارگوش و بلند وامي دارد; فارغ از هر عقيده اي و تعلق به هر فرقه اي. سير آفاق و انفسي است كه شرور نفساني و شيطاني را در جمرات رمي مي كند، چه آنجا همه به يك روح والا تعلق دارند و بنده يك خدايند. در آنجا تنها دروازه دل ها به روي يك اشراق و جذبه الهي گشوده نيست; چرا كه حاجي به آن مكان نيامده است تا تنها بهره معنوي اش را از ارتباط عاشق و معشوق ببرد. آنجا عشقي ديگر هم وجود دارد حس نوع دوستي و اهتمام به امور و شئون مسلمانان و آگاه شدن به آنچه از افق يك سرزمين و ميهن فراتر مي رود. پس آنجا مكاني است براي درنورديدن همه مرزهاي قراردادي و اعتباري و وارد شدن به فضاي بي نهايت ها. جهان اسلام امسال در شرايطي اين بزرگترين پديده معنوي را جشن عيد مي گيرند كه مسلمانان بدترين شرايط را نسبت به ديگر همنوعان خود سپري مي كنند. فلسطين در دردناك ترين شرايط خود در مراسم عيد قربان، همچنان به پاي بي عدالتي هاي بشري قرباني مي دهد. كشورهاي اسلامي با استثنائاتي چند، عقبمانده ترين و فقيرترين مردمان جهان را در خود جاي داده اند وجهان اسلام به دو بلاي جمود و تحجر داخلي و برچسب بيروني خشونت طلبي گرفتار آمده است كه همچون شرور نفساني و شيطان بيروني جان آن را حال مي فرسايند آن كه پديده حج به بهترين وجهي مي تواند اين دو پديده را از مسلمانان بزدايد. حج بهترين فرصت براي مسلمانان است تا در آن هم سلم و صلح خواهي خود را به جهانيان نشان دهند و هم بت هاي دروني را كه در قالب تحجر نمود پيدا كرده است، از خود بزدايند.