Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54218S8

Date of Document: 2002-02-22

قاب هفته شبان شهيدي مودب حسين خوشنويس هنوز چند وقتي از كناره گيري احمد بورقاني فراهاني از سمت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد سپري نشده بود كه سيدعطاالله مهاجراني رداي معاونت مهم و حساس امور مطبوعاتي را بر تن شبان شهيدي مودب پوشاند و وي نيز در اولين سخنراني هاي خود در مقام معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بر ادامه همان سياست هاي سابق پاي فشرد. بسياري از صاحبنظران و تحليل گران مسايل سياسي معتقد بودند كه با استعفاي مهاجراني و روي كار آمدن احمد مسجد جامعي قائم مقام سابق وزارت ارشاد در منصب وزير، بسياري از مسايل و معضلات مطبوعات و روزنامه نگاران برطرف خواهد شد. به اعتقاد اين صاحبنظران تركيب مهاجراني _ بورقاني فراهاني صرف نظر _ از برخي اختلاف نظرهاي گاه اساسي بين اين دو در ارشاد به _ طور طبيعي واكنش جناح منتقد دولت را موجب مي شد و از همين رو تيم مسجد جامعي - شهيدي مودب كه هر دو از روحيه مسالمت جويانه اي برخوردارند مي توانست حلال بسياري از معضلات حوادث باشد و رخدادهاي پي درپي سياسي و برخوردهاي مختلف با مطبوعات و روزنامه نگاران روزهاي سختي را براي شبان شهيدي مودب رقم زد. هر چند از زمان توقيف موقت مطبوعات و بازداشت و محاكمه نويسندگان و روزنامه نگاران مدت زمان نسبتا زيادي مي گذرد و به نظر مي رسيد كه اخبار اين رويدادها با بروز ديگر حوادث كلان سياسي، به حاشيه رانده شده باشد، اما موج جديد احضار روزنامه نگاران و مديران مطبوعات آن هم به اداره اماكن نيروي انتظامي، بار ديگر شهيدي مودب و حتي رييس اش احمد مسجد جامعي را ناچار از ورود به متن كرد. ماجرا از احضار داريوش شايگان و علي دهباشي به اداره اماكن آغاز شد. اما با احضار چهره هايي نظير يونس شكرخواه ( روزنامه نگار ) آيدين، آغداشلو (نقاش ) و كاوه گلستان ( عكاس ) ماجرا رنگ وبويي ديگر گرفت و موجب شد تا محسن كديور رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در نامه اي خطاب به وزراي كشور و اطلاعات نسبت به گسترش آزادي عمل مخالفان آزادي ابراز نگراني كند. چند روز بعد روزنامه نوروز با انتخاب تيتر واكنش شديداللحن وزير ارشاد اقدام به درج سخنان احمد مسجد جامعي كرد. هر چند كه برخلاف تيتر انتخاب شده، لحن وزير ارشاد چندان هم تندوتيز نبود و از رايزني ميان ارشاد و نيروي انتظامي و توافق بر سر توقف احضارها خبر مي داد. اعلام خبر توقف احضارها هر چند كه تا حدي موجب آرامش خاطر اصحاب قلم را فراهم آورد، اما سخنان صريح حسن ذاكري مدير مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي كشور و تكذيب موضوع توافق وزراي كشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروي انتظامي درباره توقف روند احضارها به منزله آب سردي بود كه بر سروروي مطبوعات و وزارت ارشاد پاشيده شد. تكذيب توافق و ادامه احضار روزنامه نگاران، ادامه توقيف بسياري از مطبوعات و برپا شدن دادگاه هاي مربوطه همگي سبب شده است تا نگاه ناظران سياسي متوجه شبان شهيدي مودب شود. فردي كه تمامي ناملايمات و برخوردهاي صورت گرفته با مطبوعات، هنوز نتوانسته تبسم هميشگي وي را زايل و خطوط چهره آرام او را درهم بريزد. شهيدي مودب كه خود زماني در روزنامه اطلاعات - همان جايي كه رييس سابق اش عطاالله مهاجراني در آن ستوني ثابت دارد و هر از چندي در آن قلمي مي زند - مشغول به كار بوده است، بدون ترديد با بسياري از مشكلات حرفه اي روزنامه نگاران آشناست و همين آشنايي سبب مي شود تا جامعه مطبوعاتي كشور انتظار اقدامي درخور از وي را داشته باشند. بي ترديد، برپا نشدن و يا ناقص برگزار شدن نمايشگاه مطبوعات كه مهم ترين رويداد در حوزه مطبوعات محسوب مي شود، اضافه شدن آمار روزنامه نگاران زنداني، بلاتكليفي نشرياتي كه با توقيف موقت از چرخه خارج شده اند، نبودن و يا از ميان رفتن امنيت شغلي و رواني روزنامه نگاران و... همگي مي تواند كارايي يك مدير را به زير سوال ببرد و كارنامه نه چندان درخشاني براي او رقم بزند هرچند كه بسياري از اين موارد از حيطه قدرت و اختيارات او خارج باشد و در بروز و ظهور آنها هيچ نقشي نداشته باشد. بسياري از ناظران سياسي معتقدند كه يك مدير علاوه بر دارا بودن روحيه تساهل و تسامح و تحمل عقيده مخالف بايد در برخي اوقات بران و قاطع باشد. شبان شهيدي مودب نشان داده است كه به خوبي از ويژگي اول برخوردار است. اما ويژگي دوم...; شايد رويدادي ديگر مشخص كند كه او ويژگي دوم را نيز داراست و شايد هنوز زمان لازم براي نشان دادن ويژگي دوم فرا نرسيده باشد.