Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54214S2

Date of Document: 2002-02-22

دشواري هاي خبرنگاري در كاخ سفيد ترجمه: پارميس ايزدپناه آنچه كه در گزارشگري از كاخ سفيد و بر خبرنگاران اين حوزه مي گذرد از مسائل قابل بحث و شايان توجهي است كه در آمريكا خصوصا در زمان رياست جمهوري بوش وجود دارد. يكي از خبرنگاران جنجال آفرين حوزه كاخ سفيد، دانا ميل بنك خبرنگار نشريه نيورپابليك است كه با انتشار داستان ها و حكايت هايي از زندگي و تصميمات بوش، زندگي را بر اين رئيس جمهور دشوار ساخته است. او با برملا كردن بسياري از تصميم گيري هاي محرمانه و نقشه هاي غيرعلني دولت بوش مشكلاتي را براي اين دولت پديد آورده است. به عنوان نمونه او برنامه معافيت ارتش نجات آمريكا از قوانين ضد تبعيض محلي و دولتي را آشكار ساخته و اين امر شرمساري مقام معاونت بوش يعني كارل رو را به دنبال داشته زيرا كه نقش اساسي را در اجراي اين برنامه عهده دار بوده او است همچنين برنامه ها و گفت وگوهاي ديك چني را در نشست گروه كاري انرژي فاش كرده است، كه اعتراضات مجلس را به دنبال داشت او همچنين نقشه ها و برنامه هاي بوش را در ارتباط با لغو يارانه مدارس آشكار كرده كه تلفن ها و شكايات حزب محافظه كار را در پي داشته است. از اين رو كاخ سفيد نيز عرصه زندگي را بر ميل بنك تنگ كرده است، به گفته برخي افراد كه با موقعيت هايي چنين آشنايي بيشتري داشته اند، كارل رو پيش از ورود ميل بنك به حوزه خبرنگاران كاخ سفيد از مسئولين و روساي او خواسته بود تا در تصميم گيري خود در مورد وي تجديدنظر كنند واين در زماني است كه هنوز بوش سوگند رياست جمهوري ياد نكرده بود. پس از اين زمان كار او وارد سرازيري شد و تنها در معدود مواردي با تاييد سردبير گزارش هاي وي ثبت مي شد، اما مهمترين خبر اثرگذار ميل بنك كه براي نشريه محافظه كار بررسي هاي داخلي NationalReview) )و خبرگزاري هاي اينترنتي تكان دهنده بود، برملا كردن جزئيات فعاليت هاي جورج بوش در مورد خبرگزاري در كاخ سفيد و سپس مسئله آشكار كردن داستان ارتش نجات كه تمامي موارد ذكر شده از ميل بنك چهره اي ساخت كه با جبهه گيري در مورد دولت بوش قلم مي زند و اخباري را در ذهن مردم القا مي كند كه مخالف روش ها و سياست گذاري هاي كاخ سفيد است. حكايت دانا ميل بنك و باب وود وارد نشانگر آن است كه دولت بوش چه روش هايي را براي اداره مطبوعات اين كشور اتخاذ كرده است. روزنامه نگاران و مطبوعات همگي بايد در راستايي قلم بزنند و مطلب تهيه كنند كه منطبق و موافق با سياست هاي كاخ سفيد باشد، بايد به سوژه هايي پرداخته شود كه شرح و روايت اهداف كاخ سفيد و دولت باشد و مصاحبه ها و گزارش ها همگي در راستاي همين سياست پيش رود. اما اگر بي احترامي به روش ها و اهداف دولت در گزارش ها ديده شود، همچون ميل بنك با رفتارها و عملكردهاي متضادي روبه رو خواهد شد و تلفن هاي تهديدآميز و خشن اتهام عدم همكاري و عدم هماهنگي با روش هاي موجود و در آخر تلافي و كين خواهي را در پي خواهد داشت. يكي از خبرنگاران كاخ سفيد در گزارشي چنين اظهار داشته كه: من گمان نمي كنم كه برخورد اين سيستم آنقدر احمقانه باشد كه بخواهد عملا فهرست سياهي از خطاكاران را تهيه كند اما آنچه مسلم است كاخ سفيد داراي سيستم و برنامه اي مختص كيفر در چنين مواردي هست خصوصا آن كه آنچه نوشته شده مفهوم منفي داشته باشد و به طور گسترده نيز مطرح شود در اين صورت مسلما در فهرست سياه قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطي تنها پاسخ كاركنان بخش مطبوعات كاخ سفيد اين خواهد بود كه: ما براي ارتباط و همكاري هايمان با مطبوعات ارزش قائليم و در تلاشيم تا همواره با مطبوعات همكاري داشته باشيم تا به مردم آمريكا اطمينان بدهيم كه از تمام فعاليت ها و عملكردهاي دولت انتخابي شان آگاه مي شوند. اما آنچه عده كثيري به آن معتقدند عكس اين گفته هاست و هيچ گاه از كاخ سفيد انتظار نمي رود تا برخورد دوستانه اي با مطبوعات داشته باشند و انتقاد از اخبار و گزارش هاي منتشر شده از سوي خبرنگاران دور از انتظار و غيرمعمول نيست، و آنچه كه بسياري از روزنامه نگاران را تحت فشار گذارده سخت گيري هاي دولت بوش در قبال مقالات تند آنان است. دولت او در اين موارد بسيار روش دار، فوق العاده حساس و گاه در مواردي تهاجمي پاسخ مي دهد. يكي از عوامل ناخشنود در كاخ سفيد آري فلشر سخنگو و رئيس اداره اطلاعات و اخبار كاخ سفيد است. به طور مثال در يك كنفرانس مطبوعاتي در سال گذشته ميلادي هنگامي كه برخي از خبرنگاران به مشكلاتي در بيانيه اي از جورج بوش در مورد پرتاب موشكي و حمله به عراق اشاره كردند، او چنين گفته است كه تمام گفته ها وعملكردهاي رئيس جمهور تحت حمايت و پشتيباني مردم اين كشور است و در پاسخگويي به سوالات يكي از خبرنگاران كه در ارتباط با خبر محرمانه پيدا شدن دختران بوش در باري در آستين اطلاعات مي گرفت گفته است كه در گزارش خود متذكر شود كه تمامي اخبار را در كاخ سفيد به دست آورده و يادداشت كرده است، كه تمامي خبرنگاران و همكارانش را متحير ساخت. منبع: امريكن پراسپكت