Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54214S1

Date of Document: 2002-02-22

دعواي رسانه هاي آمريكايي بر سر ژنرال دوستم ترجمه: عليرضا عبادتي پوشش خبري در افغانستان توام با كاهلي، ناآگاهي و عدم توانايي گزارشگران آمريكايي همراه است. گزارشگران آمريكايي از سوي منابع مشكوك در وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع دولت موقت به بازي گرفته مي شوند. بعيد نيست كه همين منابع مشكوك ترور عبدالرحمن وزير حمل و نقل دولت موقت را پي ريزي كرده باشند. از زمان بازپس گيري شمال از طالبان، آن دسته از مقام هاي دولتي افغانستان كه چشم ديدن رقبا از جمله ژنرال عبدالرشيد دوستم ازبك و اسماعيل خان تاجيك را نداشتند و از همان ابتدا به تحقير و حتي حذف آنها مي انديشيدند. رهبراني كه از دولت موقت افغانستان مورد حمله قرار گرفتند همان هايي بودند كه طالبان را عقب راندند و حمله كنندگان، دودل هايي هستند كه فقط به منافع خود مي انديشند. آنچه اين فجايع را دامن مي زند اين است كه مناطق تحت امر اسماعيل خان و دوستم (كه از بيست ميليون جمعيت افغانستان شش ميليون آن را تشكيل مي دهند ) از كمك هاي آمريكا به دولت مركزي بهره اي نبرده اند و چون گزارشگران آمريكايي به درك صحيحي از موقعيت نرسيده اند حتي عليه اسماعيل خان و دوستم گزارش تهيه كرده اند. آنها حتي به خود زحمت نمي دهند تا بفهمند چه وقايعي در آنجا اتفاق مي افتد. آنچه در افغانستان اتفاق مي افتد همان هشدارهايي را به اثبات مي رساند كه مدت هاست رهبران اسلامي ميانه رو و با گرايش به روابط حسنه با غربي ها بر زبان مي رانند. آمريكايي ها همان عناصري را از بين مي برند كه از همه بيشتر به بهبود روابط مي انديشند. همان طور كه احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق گفته است عناصر پيشروي مسلمان بعد از يازده سپتامبر مورد بي مهري آمريكا قرار گرفته اند. تقريبا اكثر نشريات آمريكايي از واشنگتن پست گرفته تا نيويورك تايمز و نيويوركر به نوعي در روايت وقايع اخير افغانستان دچار اشتباهات فاحش حرفه اي شده اند. پيتر بيكر در مقاله 8 فوريه واشنگتن پست روي ادعاي كرم معاون فهيم وزير دفاع دولت موقت تاكيد كرد و قصد داشت اين ادعا را به اثبات برساند كه ژنرال عبدالرشيد دوستم از ايران سلاح و پول دريافت مي كند كه بسيار غيرمحتمل است چون از ابتداي عمليات عليه طالبان، دوستم با آمريكايي ها ارتباط تنگاتنگ داشته دليلي است هم وجود ندارد كه اثبات كند دوستم قصد دشمني با آمريكا را در سر مي پروراند. حاميان او نيز آمريكا را رها نمي كنند كه به جاي آن از ايران خط بگيرند. علاوه بر اين دوستم قبلا كمونيست بوده است و به عنوان كسي كه عقايد سكولار دارد و هميشه با اسلام گرايان در ستيز بوده بعيد است كه جانب ايران را بگيرد يا ايران بخواهد به او كمك كند. منابع اطلاعاتي آمريكا معتقد است ايران از دوستم حمايت نمي كند بلكه از تاجيك هاي پنجشير پشتيباني مي كند. عقل سليم مانع از آلت دست قرار گرفتن پيتر بيكر به دست عروسك گردانان افغاني نشد. او در مقاله ياد شده نوشت: دوستم به طور ظاهري از اعضاي جبهه متحد شمال بود، جبهه متحد شمال، ائتلافي از مخالفين طالبان بود كه رهبري آن را يك تاجيك به عهده داشت و بعد از بيرون راندن طالبان از بخش اعظم افغانستان، رهبران جبهه سمت هاي مهم دولت موقت را اشغال كردند اما دوستم با اكراه شانه بالا انداخت. آيا دوستم يكي از اعضاي ظاهري جبهه متحد شمال؟ بود بدون دوستم اين جبهه هرگز به موفقيت نمي رسيد. دوستم از عوامل مهم شكست طالبان بود و نسبت به همه رهبران ارتباط نزديكتري با آمريكا داشت. درحالي كه مردان مسلح تاجيك با اسلحه هايي كه از روسيه و برخي كشورهاي ديگر به دست آورده بودند حاضر نشدند سلاح هاي خود را تقسيم كنند و نشستند تا مردان دوستم با دستان خالي شجاعانه و بر پشت اسبهاي خود بر تانك هاي طالبان يورش ببرند و آنان را بيرون كنند. و حالا چرا بايد دوستم شانه هايش را با اكراه بالا بياندازد و فرصت را در اختيار كسان ديگري بگذارد تا از اين پيروزي ها بهره؟ ببرند آيا مي تواند دليلش اين باشد كه دوستم و مردانش به جاي مردم كل كشور جنگيدند حالا جز در جايي كه هميشه حكم رانده هيچ قدرت حقيقي در اختيارش نگذاشته اند و حاضر نيستند حتي بخشي از كمك هاي بين المللي را در اختيارش؟ بگذارند بيكر به دامي افتاده است كه تاجيك هاي پنجشير برايش پهن كرده اند. بيكر نوشته است كرم، از دستياران نزديك محمد فهيم وزير دفاع دولت موقت افغانستان، سه روز پيش از ماموريت مزارشريف بازگشت آنجا با يكي از افسران دوستم در مورد كمك ايران برخورد پيدا كرد. حاميان دوستم كمك ايران را انكار كرده اند و گفته اند كه دوستم در آن زمان در سفر هند به سر مي برد. كرم مي گويد كه مدركي در دست دارد كه دوستم از ايرانيان كمك دريافت كرده است. گرچه او هيچ وقت اين مداركي كه از آن صحبت مي كند را رو نكرده است. آيا براي آقاي بيكر اين سوال پيش آمده است كه از آقاي كرم بخواهد آن مدارك را به او نشان؟ دهد اگر با جواب رد از سوي كرم مواجهه مي شد نمي بايست دست كم در گوش هايش اين صداي هشداردهنده به صدا؟ درآيد آيا براي آقاي بيكر اين سوال پيش نيامده است كه مقام هاي دولت موقت همه جور دليلي براي بي آبرو كردن و تضعيف قدرت دوستم؟ دارند انكار دوستم؟ چطور نبايد يك گزارشگر آمريكايي در مورد اين اتهام ها از دوستم سوال؟ مي كرد چرا بايد تا اثبات بي گناهي، گناهكار تصور؟ شود سناريويي كه بيكر به دام آن افتاده وقايع تاريخي را ناديده گرفته است. تاجيك هاي پنجشير به رهبري احمدشاه مسعود و بعد از مرگش جانشين او فهيم در واقع دريافت كنندگان اصلي كمك هاي ايران بوده اند. در جاي ديگر بيكر به شخصيت دوستم حمله كرده است و اين بار هم بدون مدرك: دوستم كه روش هاي وحشيانه اش مشهور است، اين جنگجوي ازبك، چند بار تاكنون در زندگي اش به متحدينش پشت كرده است و در 23 سال گذشته كشتارهاي جمعي خونيني با نام وي گره خورده است. اما تاكنون هيچ كس به طور دقيق آنچه به دوستم نسبت مي دهند را با مدرك ارائه نكرده البته است وي در زندگي اش تغيير مسير داده است اما حامد كرزاي اين مرد طلايي مطبوعات هم در زندگي اش تغيير مسير داده است و اگر دقيق بررسي شود تعداد دفعاتي كه حامد كرزاي به آنچه اعتقاد نشان داده پشت كرده است خيلي بيشتر از عبدالرشيد دوستم است. بيكر در اين مقاله نشان داد از تاريخ اخير افغانستان اطلاع كافي ندارد. بيكر در پايان مي نويسد: مقام هاي دولت موقت گفته اند كه در حال بررسي فرستادن عبدالملك پهلوان يكي _ از فرماندهان ازبك _ براي رسيدن به توافق با دوستم هستند. ملك قبلا معاون و جانشين دوستم بود اما در سال 1997 دوستم را به طالبان فروخت كه باعث كشتارهاي جمعي زنجيره اي در مزارشريف شد. ملك از پس شكست دوستم برمي آيد اما دولت موقت قصد راه اندازي يك جنگ ديگر را ندارد. دولت موقت قصد دارد صبر كند تا ببيند چه پيش مي آيد سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا ملك كه پشتون است در مقاله آقاي بيكر به عنوان ازبك شناخته شده است ملك ] يك ازبك [است و هيچ اشاره اي به قوميت كرزاي، فهيم، كرم و انوري (وزير كشاورزي ) نشده است. آيا خيانت ملك باعث كشتارجمعي زنجيره اي؟ شد ملك به عنوان جنايتكار جنگي شناخته شده است و نامش در گزارش هاي سازمان ملل، عفو بين الملل و... يافت مي شود. و همين دوستم كه روش هاي وحشيانه اش مشهور است از سازمان ملل خواست كه قبرهاي افغاني هايي را كه در كشتار جمعي ياد شده كشته شده بودند مورد بررسي قرار دهند. خلاصه زندگي ملك از اين قرار است: عبدالملك پهلوان، به طور موقت دوستم را از مزار شريف بيرون راند، طالبان را در 25 مي به 1997 مزار دعوت كرد. قيامي كه باعث شكست طالبان شد. ملك كه مي دانست ممكن است به سرنوشت طالبان در مزار دچار شود، چهره عوض كرد و در مزار بر سر قدرت ماند. ملك هزاران نفر را چه از زندانيان طالبان و چه از شهروندان مزار شريف كشت. ضعف ملك باعث شد نيروهاي طالبان دوباره به مزار راه پيدا كنند. دوستم كه در ماه سپتامبر از 1997 تبعيد به تركيه بازگشت به جمع نيرو پرداخت و طالبان را از مزار شريف عقب راند. در نوامبر 1997 دوستم دوباره به قدرت رسيد و با گروه هاي ويژه حقوق بشر در افغانستان تماس حاصل كرد. سازمان ملل به بررسي كشتار جمعي دوران ملك در شبرغان پرداخت. (دست كم 2000 زنداني طالبان را يكجا كشتند ). دوستم در برخورد با باقيمانده زندانيان طالبان برطبق كنوانسيون هاي بين المللي برخورد كرد. بعضي از آنها را نيز به طور يكجانبه آزاد كرد. اين دوستمي كه بيكر به عنوان وحشي از آن ياد كرده است بيشتر از ملك به قوانين بين المللي احترام گذاشته و با اسراي جنگي بدرفتاري نكرده است و سوال اين است كه رفتارهاي وحشيانه و كشتار جمعي كجاست. ترور فرودگاه كابل كه در آن عبدالرحمان وزير راه و ترابري و گردشگري كشته شد هنوز در پرده اي از ابهام است اما گزارش ها نشان مي دهد كه مقام هاي امنيتي و دفاعي دولت موقت افغانستان در آن نقش داشته اند. متاسفانه مورد آقاي بيكر تنها مورد بازنويسي تاريخ توسط عناصر فرقه اي در افغانستان گزارش نيست نيويورك تايمز نيز به اندازه واشنگتن پست جانبدارانه و غيرشفاف بود. كارلوتا گال از كنفرانس خبري كه دوستم در آن هشدار داده بود كه تهديد طالبان هنوز منتفي نيست اصلا گزارش نداده كارلوتا است گال نيز مانند پيتر بيكر به شخصيت دوستم تاخته است. منبع: نشنال رويو