Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54211S5

Date of Document: 2002-02-22

خاستگاه سخن ما مي توانيم شعر بسراييم و بسياري از آنها را از بر بخوانيم حال آنكه خويشاوندان انسانريخت ما تنها با خرخر كردن، احساساتشان را بيان مي كنند. آن بخش از مغز ما كه مسئول سخن گفتن تند و ناشمرده است، نسبت به آنچه كه در گذشته گمان مي رفت، تاريخ تكاملي طولاني تري دارد. وسعت ناحيه برودمن 44 واقع در بخش بروكا در نيمكره چپ مغز بزرگتر از نيمكره راست است. وجود اين ناحيه براي سخن گفتن ضروري پژوهشگران است طي بررسي هاي اخير دريافته اند كه عدم تقارن مشابهي در مغز ساير گونه هاي انسانريخت هاي بزرگ نظير بونوبو، شمپانزه و گوريل وجود دارد. طبق گزارشي كه در شماره 29 نوامبر 2001 مجله نيچر به چاپ رسيد، پژوهشگران دانشگاه اموري Emory به اين نتيجه دست يافته اند كه ناحيه برودمن 44 كه احتمالا با ايجاد حركات و اشارات در ضمن سخن گفتن در ارتباط است، در انسانريخت ها براي ايجاد ارتباط با يكديگر به كار مي رفت و سرانجام در مغز انسان كنوني به عنوان خاستگاه سخن گفتن به كار گرفته شد.