Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54211S4

Date of Document: 2002-02-22

آرزوهاي يك شيميدان اگر به فهرست بلندبالاي آرزوهاي يك شيميدان نگاه كنيد مي بينيد كه در صدر اين فهرست ماده اي قرار دارد كه مي تواند با استفاده از نور خورشيد آب را به عناصر تشكيل دهنده آن يعني هيدروژن و اكسيژن تجزيه كند. اگرچه گياهان اين كار را در طي عمل فتوسنتز به آساني انجام مي دهند اما دانشمندان براي تقليد از طبيعت و انجام همين عمل در آزمايشگاه با مشكلات فراواني مواجه هستند. اما اگر دانشمندان روزي موفق شوند اين كار را انجام دهند در اين صورت ما مي توانيم به گاز هيدروژن دست يابيم كه هم ارزان قيمت است و هم سوخت تميزي محسوب كاتاليزگرهاي مي شود نوري كه امروزه براي اين كار به كار برده مي شوند بر اثر نور ماوراء بنفش خورشيد به آساني زنگ مي زنند و به سرعت كارآيي خود را از دست مي دهند. نور ماوراء بنفش حدود 4 درصد از نور خورشيد را تشكيل مي دهد. (در مقابل نور مريي تشكيل دهنده حدود 43 درصد از نور خورشيد است ).محققين ژاپني دريافتند كه افزودن مقدار كمي از نيكل به اكسيدهاي فلزي (كه از اينديوم و تانتال تهيه مي شود ) مواد پايداري را به وجود مي آورد كه حتي مي توانند در محدوده بنفش نور مريي نيز كار كنند. استفاده از اين ترفند بازدهي تبديل مواد را افزايش مي دهد زيرا حساسيت كاتاليزگرهاي نوري نسبت به قسمت مريي نور خورشيد افزايش مي يابد.