Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801203-54209S5

Date of Document: 2002-02-22

مردمان خرافاتي جهان غريبه هايي كه با چاي مي آيند شادي وطن پرست حتما با فال قهوه و چاي آشناييد، مردم سوئد بيشتر از هر جاي ديگر به فال قهوه اعتقاد دارند و با آن آينده را پيش بيني مي كنند. اما اين هفته مي خواهيم به چاي و فال چاي بپردازيم... زماني كه چاي را با برگ دم مي كنند (دقيقا همان كاري كه ما در ايران براي درست كردن چاي انجام مي دهيم ) وقتي كه چايتان را ميل كرديد و تمام شد، فنجان را برعكس كنيد تا آب داخل آن به طور كامل تمام شود. زماني كه به داخل آن نگاه كنيد اشكال مختلفي را داخل آن مي بينيد كه هر يك نمادي هستند و تعبيري دارند! مثلا اگر شكل يك مرد را ديديد به اين معناست كه يك ملاقات كننده داريد و اگر يك قلب را ديديد يعني به زودي ازدواج خواهيد كرد! و يا اگر شكلي مثل نقطه را ديديد به معناي پول است كه به زودي آن را به دست مي آوريد و مواظب باشيد كه آن را از دست ندهيد! و از اين قبيل... اگر دو نفر زن از يك قوري چاي بريزند، يكي از آنها، در آينده نزديك باردار خواهد شد. اما اگر زماني اشتباهي آب جوش را قبل از چاي خشك، به داخل قوري بريزيد، به اين معناست كه خوش شانسي مي آوريد! چاي را در قوري نبايد هم بزنيد، چرا كه سبب بوجود آمدن احساس بدي براي اطرافيان مي شود! اگر كف برروي فنجان شما ديده شد، خبرهاي خوش داريد! اما اگر قبل از اينكه در چاي خود شكر بريزيد، شير بريزيد، ريسك بزرگي در از دست دادن دوست نزديكتان كرديد! پس هيچ وقت ترتيب استفاده شير و شكر را در چاي فراموش نكنيد! اگر در فنجان چايتان يك برگ معلق ديديد يعني يك غريبه در راه البته است مقدار حركت و لرزش اين برگ در فنجان، تعداد روزهايي را نشان مي دهد كه غريبه مي آيد! مواظب باشيد چاي را با آب نجوشيده درست نكنيد، چون آن وقت بايد انتظار غريبه هاي زيادي را بكشيد!