Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54206S3

Date of Document: 2002-02-21

بهانه تهديد را از آمريكا بگيريد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي ديروز در بيانيه اي خواستار به كارگيري تمام تلاشهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي داخلي و خارجي براي از ميان برداشتن زمينه هاي اجراي تهديدهاي آمريكا شد. اين فراكسيون در بيانيه خود كه در نشست عصر چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، تصريح كرد: بهانه هايي نظير شايعات مربوط به ماجراي كشتي حمل سلاح براي فلسطينيان و حضور اعضاي القاعده در ايران، مي تواند تحولات بين المللي را به زيان جمهوري اسلامي ايران، رقم بزند. بيانيه يادشده كه به امضاي 172 نماينده مجلس شوراي اسلامي رسيده است، توسط محمد نعيمي پور عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. بيش از 220 نماينده مجلس شوراي اسلامي عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس هستند. در اين بيانيه كه با عنوان بيانيه شماره درخصوص 2 تهديدات اخير دولت آمريكا خطاب به ملت ايران منتشر شده، آمده است: بدون ترديد بي اعتنايي به مطالبات مشروع و قانوني مردم، تداوم تضييقات عليه آزادي مطبوعات و محاكمه روزنامه نگاران و فعالان سياسي، ماجراي شكنجه متهمان قتلهاي زنجيره اي و پخش نوارهاي مربوطه از رسانه هاي خارجي، ادامه برخورد با دانشجويان و دانشگاهيان، عدم مجازات عاملان فاجعه كوي دانشگاه تهران، بهره برداري سياسي از دادگاه شهرام جزايري و آثار زيانبار آن بر افكار عمومي، به تدريج مي تواند دستاوردهاي درخشان دوم خرداد را در سطوح داخلي و خارجي تحت الشعاع قرار داده و روند امور را در مسيري كه خواست همه مخالفان جمهوري اسلامي ايران از جمله آمريكاست، به پيش ببرد. در بيانيه شماره 2 فراكسيون جبهه دوم خرداد آمده است: در چنين شرايطي كه برخي اظهارات غيرمسئولانه و تحريك آميز نظير تهديد به جلوگيري از خروج نفت از منطقه خليج فارس احتمالا با هدف تحميل شرايط نظامي بر كشور و توقف روند اصلاحات صورت مي گيرد، تنها آگاهي و هشياري شما ملت بزرگ و تدبير و درايت مسئولان جمهوري اسلامي ايران، مي تواند يكبار ديگر همچون دوم خرداد 76 و 22 بهمن 80 آمريكا را از پيگيري تهديدات و سياستهاي خصمانه خود عليه اين مرز و بوم مايوس سازد. فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي ابراز عقيده كرد كه ملت ايران همچنان كه در راهپيمايي پرشكوه 22 بهمن نشان داد به وظيفه انقلابي و ملي خود كاملا آگاه است در آينده نيز قاطع و استوار بدان عمل خواهد كرد. اين فراكسيون افزود: اينك نوبت مسئولان و نخبگان جامعه اعم از مجلس، دولت و ساير نهادها و قوا و گروهها و جريانهاي سياسي است كه در شرايط خطير كنوني در جهت تكميل حركت مردم، خواستهايي را محقق سازند. فراكسيون جبهه دوم خرداد در اين بيانيه خواستهاي مورد نظر را نااميد ساختن آمريكا از امكان استفاده از اختلافات داخلي، تحقيق و رسيدگي به بهانه هاي ادعايي آمريكا، رسيدگي و تحقيق درباره مسائلي نظير ماجراي شكنجه متهمان قتلهاي زنجيره اي، اتخاذ ديپلماسي فعال و اتخاذ مواضع آشكار و صريح عليه مواردي كه مستند بهانه جويي هاي آمريكا قرار گرفته از سوي قوا، نهادهاي نظام و تمام گروههاي سياسي ذكر كرد. اين فراكسيون افزود: تمام گروهها و جريانهاي سياسي عليرغم اختلافات فكري و سياسي بايد همراه و همگام با ملت، متحد و يكپارچه بر مواضع قاطع اعتراض آميز خود عليه تهديدهاي دولت آمريكا تاكيد كنند و آمريكا را از امكان استفاده از اختلافات داخلي نااميد سازند. مجلس و دولت با استفاده از اختيارات قانوني بايد درخصوص بهانه هاي ادعايي از سوي آمريكا تحقيق و رسيدگي كرده و چنانچه تخلفي از سياستهاي رسمي دولت صورت گرفته، متخلفان را مورد پيگرد قانوني قرار دهند و نتايج را هر چه باشد به اطلاع ملت برسانند. در اين بيانيه آمده است: مجلس، دولت و قوه قضائيه بايد با رسيدگي و تحقيق درباره مسائلي نظير ماجراي شكنجه متهمان قتلهاي زنجيره اي، آثار سوء ناشي از اين اتهامات و ابهامات را در تضعيف پايگاه مردمي و اعتبار بين المللي نظام از ميان ببرند. فراكسيون جبهه دوم خرداد مي افزايد: قوا و نهادهاي نظام و نيز تمام گروههاي سياسي بايد با اتخاذ مواضع آشكار و صريح عليه مواردي كه مستند بهانه جويي هاي آمريكا قرار گرفته است، ثابت كنند اين موارد در صورت صحت احتمالي از سوي اشخاص و يا باندها و گروههاي خودسر و غيرقانوني بوده و مجموعه نظام در برخورد با اين عناصر لحظه اي ترديد به خود راه نمي دهد. دستگاه سياست خارجي كشور بايد با اتخاد ديپلماسي فعال دو جانبه، چندجانبه و بين المللي و ارتباط مستمر و نزديك با كشورهاي جهان و منطقه ضمن تبيين مواضع مستقل، صلح طلبانه و برحق نظام جمهوري اسلامي از ظرفيتهاي موجود، براي مخالفت موثر با سياستهاي تهديدآميز و توسعه طلبانه آمريكا، به ويژه در منطقه خليج فارس و خاورميانه استفاده اين كنند فراكسيون تهديدهاي اخير رئيس جمهوري آمريكا عليه ايران را با توجه به ازدست رفتن منافع آمريكا در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي چيز جديدي ندانست و تصريح كرد: آمريكا براي عملي كردن تهديدات خود نيازمند فراهم آمدن تمهيدات و شرايط خاصي است. از آغاز پيروزي انقلاب تا پيش از فروپاشي بلوك شرق، عليرغم تداوم و تشديد سياستهاي خصومت آميز آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، استحكام پايگاه داخلي و پشتوانه مردمي نظام، رهبري امام و ساختار دوقطبي بين المللي مانع عملي شدن و يا كارآمدي اين تهديدها بود.