Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54205S1

Date of Document: 2002-02-21

موافقت اصولي شوراي شهر با انتخاب ملك مدني به عنوان شهردار تهران گروه شهري: شوراي شهر بر سر انتخاب مهندس محمدحسن ملك مدني به عنوان شهردار تهران موافقت اصولي دارد. رئيس شوراي شهر ديروز در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورا، به دنبال استعفاي مهندس الويري اعضاي حاضر در جلسه با 12 راي كتبي موافقت خود را با انتخاب ملك مدني به عنوان شهردار تهران اعلام كردند و قرار شد اين مصوبه پس از حضور وي در جلسه شورا و طرح ديدگاهها و نقطه نظرات خود ظرف 2 روز اعلام شود. محمد عطريانفر افزود: براين اساس در جلسه روز سه شنبه اين هفته انتظارات و توقعات شوراي شهر از شهردار آينده و نيز ديدگاهها و نقطه نظرات ملك مدني براي اداره كلان شهر تهران مطرح و ادامه بحث و نيز اعلام مصوبه مذكور به جلسه چهارشنبه موكول شد كه به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا رسميت نيافت. به گزارش خبرنگار همشهري، وي با بيان اينكه مصوبات شورا به لحاظ حقوقي طبق روال خاصي اعلام مي شود ابراز اميدواري كرد مصوبه شورا در خصوص انتخاب شهردار تهران، دوشنبه هفته آينده در جلسه علني اعلام شود. رئيس شورا همچنين احتمال داد پس از اعلام مصوبه شورا به مرجع حقوقي مربوطبا توجه به نظر مثبت جناب آقاي موسوي لاري وزير محترم كشورو هماهنگي هاي به عمل آمده، حكم شهردار در اسرع وقت از سوي ايشان صادر شود. عطريانفر در پاسخ به سئوالي درباره برنامه هاي ملك مدني گفت: وي در جلسات غير رسمي با برخي اعضاء به طور شفاهي برنامه هاي خود را اعلام كرده و در نشست روز سه شنبه شورا نيز ديدگاهها و نقطه نظرات خود را مطرح ساخته و در مجموع به همگرايي با شورا رسيده است. وي افزود: ملك مدني سوابق اجرايي درخشاني در شهرداري اصفهان داشته و در مدت 9 سال (از سال 61 تا) 69 مديريت شهرداري اصفهان تحولات فراواني را در زمينه هاي مختلف در اين شهر ايجاد كرده است. از اين گذشته از سال 69 با آمدن آقاي كرباسچي به تهران ملك مدني در كنار او فعاليت داشته و تجربيات خود را به شهرداري تهران منتقل كرده است. رئيس شوراي شهر ابراز اميدواري كرد با تجربه اي كه شورا از ملك مدني سراغ دارد با دادن اختيارات كافي به وي دست شهردار را براي كار در جهت حل معضلات كلان شهر تهران باز بگذارد. امير عابديني عضو شوراي شهر نيز در اين باره گفت: شهردار آينده تهران بايد فردي آشنا به مسايل شهرداري باشد و به نظر من ملك مدني داراي چنين خصوصيتي است. وي از ملك مدني به عنوان فردي صادق كه قصد خدمت دارد ياد كرد و در عين حال گفت: شهردار آينده بدون اختيارات نمي تواند كار كند و شورا بايد اختيارات لازم را به شهردار تفويض كند تا او بتواند توقعات مردم را برآورده سازد. وي در پاسخ به سئوالي درباره برنامه هاي شهردار گفت: شهردار آينده بايد بر اساس برنامه ها و سياستهاي شورا عمل كند چرا كه شهردار مجري تصميمات شوراي شهر است و برنامه هاي شورا نيز در قالب بودجه 81 شهرداري مشخص مي باشد. صديقه وسمقي ديگر عضو شورا نيز با تاييد مصوبه شورا در مورد انتخاب ملك مدني به عنوان شهردار تهران در جلسه روز چهارشنبه هفته پيش گفت: با مذاكرات انجام شده، اين مصوبه روز دوشنبه هفته آينده در جلسه علني شورا اعلام خواهد شد. وي راي كتبي 12 عضو حاضر در جلسه روز چهارشنبه را قانوني اعلام كرد و گفت: ملك مدني به زودي به عنوان شهردار آينده تهران معرفي مي شود. رحمت الله خسروي ديگر عضو شورا نيز ضمن تاييد راي كتبي عضو 12 شورا در مورد انتخاب شهردار آينده تهران گفت: براساس تفاهم اعضاء قرار بود تا نهايي شدن بحث وگفتگو و تبادل نظر ميان اعضاي شورا و شهردار جديد اين آراء اعلام نشود. وي در مورد توانايي هاي ملك مدني گفت: با توجه به 9 سال سابقه مديريتي وي در شهرداري اصفهان، اعضاي شورا با توانايي هاي ايشان آشنايي كامل دارند ولي معتقدند كه برنامه هاي ايشان براي اداره شهر و حل معضلات پايتخت بايد در جلسات رسمي شورا مورد بحث وبررسي قرار گيرد. خسروي كه در جلسه چهارشنبه هفته گذشته به ملك مدني راي مثبت داده است در عين حال گفت: شهردارشدن آقاي ملك مدني با بحث هايي كه در جلسه رسمي دوشنبه آينده شورا صورت خواهد گرفت مي تواند قطعيت پيدا كند.