Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54204S10

Date of Document: 2002-02-21

سوددهي صنايع تسليحاتي روسيه مقامات كرملين اعلام كرده اند ميزان سوددهي صنايع تسليحاتي روسيه طي سال گذشته در دهه اخير بي سابقه بوده است. به گزارش شبكه تلويزيوني، سي ان ان، گرچه روسيه از نظر فروش تسليحات در جهان پس از كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه در رتبه چهارم قرار دارد، اما برخي از قراردادهاي عمده فروش تسليحات از سوي روسيه به كشورهاي مختلف نگراني برخي از كشورهاي عمده صادركننده اسلحه را درپي داشته است. برخي از كشورها روسيه را به فروش اسلحه به شمار زيادي از كشورها ازجمله ژاپن، چين و هند متهم مي كنند. گفتني است اين چهار كشور عمده ترين مشتريان تسليحات روسيه هستند. تحليلگران نظامي روسيه معتقدند توليد تسليحات در روسيه جاي هيچ گونه نگراني ندارد. تنها كشوري كه صددرصد توليد و فروش تسليحاتش را براساس سياست خارجي اش پايه گذاري مي كند آمريكاست و ديگر كشورهاي توليدكننده تسليحات مانند فرانسه و روسيه هدفشان كسب منافع اقتصادي است. تلويزيون روسيه براي فروش سلاح هاي پيشرفته ساخت اين كشور ازجمله هواپيماهاي جنگي، تانك، هليكوپتر و زيردريايي هاي هسته اي كه مي توانند موشك هاي دوربرد را حمل كنند تبليغ مي كند. به رغم رونق ظاهري صنايع تسليحاتي روسيه، فعاليت اين صنايع تا حدود زيادي به صادرات بستگي دارد. براي نمونه عقد قرارداد چند ميليارد دلاري فروش تسليحات به هند، براي ادامه حيات صنايع تسليحاتي روسيه ضروري بود. عقد چنين قراردادهايي از نظر استراتژيك براي روسيه فوق العاده با ارزش است زيرا پژوهشگران روسيه مي توانند سلاح هاي توليد شده خودشان را آزمايش كنند. شايد انجام چنين آزمايشهايي روسيه را به ادامه رقابت با كشورهاي غربي اميدوار كند.