Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801202-54203S2

Date of Document: 2002-02-21

عرفات و درختان زيتون، نمادهاي مقاومت فلسطين گزارش خبرنگار بي. بي. سي از مصاحبه جنجالي اش با ياسر عرفات هفته گذشته خبرنگار بي. بي. سي در رام الله با ياسر عرفات گفتگويي انجام داد كه پايان آن با مشاجره اي شديد همراه بود. اين خبرنگار انگليسي مشاهدات خود از اين مصاحبه را منتشر كرده است كه مي خوانيد: ياسر عرفات اخير توسط نخست وزير اسرائيل، مردي نامربوط به صلح ناميده شده است. او اين روزها در رام الله محبوس است، اما هنوز تسليم نشده است. اگر عرفات يك آرزو براي برآورده شدن داشته باشد، مطمئنا آن آرزو تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي بيت المقدس است. آبي آسمان بيت المقدس درست همرنگ فولكس واگن اوست. وقتي درباره اتومبيلش سخن مي گويد در اتاق به دنبال رنگي مي گردد كه به آن تشبيهش كند و اين رنگ را بر روي تابلويي پيدا مي كند. تابلويي از تصوير بيت المقدس و آسمان آن. مشاوران اطراف او هم تاييد مي كنند. عرفات وقتي در كويت يك مهندس جوان و موفق بود هفت اتومبيل داشت، از جمله يك پونتياك تاندربرد. اما اكنون عرفات 72 ساله تحت محاصره اسرائيلي هاست، يك فولكس واگن دارد و بايد يك رژيم غذايي كم چربي را رعايت كند. بايد گفت كه وضعيت جسمي عرفات در سالهاي اخير خوب نبوده، به خوبي راه نمي رود و لب او به نشانه بيماري پاركينسون لرزش دارد. شاهد لباس پوشيدن او هستم. آيا او اسلحه كمري؟ مي بندد پرسيدن اين سئوال بي ادبي؟ نيست وقتي با رهبر فلسطين شام مي خوريد، چه مي توانيد بگوييد يا؟ بپرسيد صحبت در اين شرايط، آسان نيست. نگاهي به سالاد سرميز مي اندازم، زيتون و پنير هم ديده مي شود. عرفات با سوپ سبزي شروع مي كند و بعد تخم مرغ و نان خشخاش هر مي خورد از چندگاهي لقمه اي به من تعارف مي كند. از او درباره درختان زيتون پرسيدم. آنها هم مانند ياسر عرفات نماد مقاومت فلسطين او هستند از درصد 50اينكه از اين درختان توسط اسرائيل و به نام صلح از ريشه كنده شده بسيار غمگين بود. يكي از مشاورانش گفت: ما به اين درختان، درختان رمي مي گوييم. آنها مدت طولاني شايد 300 سال است كه درون اين زمين ريشه دارند. عرفات حرف او را تصحيح كرده و مي گويدسال 300 نه 2000 سال. من آن شب فهميدم كه عرفات رهبري است كه ارقام و حقايق را در ذهنش حفظ مي كند و در برابر خطاي ديگران واكنش نشان مي دهد. او دوست دارد بيشتر درباره رنج مردمش سخن بگويد تا رنج خود. بعد از صرف شام به دفتر او رفتيم. ساعت از نيمه شب گذشته بود و او سخن مي گفت، انگليسي را به خوبي حرف مي زد. پرسيدم: آريل شارون تصميم دارد شما را منزوي كرده و رهبران جديدي را به قدرت برساند. او خنده اي كرد و گفت: اگر شارون فكر مي كند مي تواند عرفات را از صحنه خارج آيا كند ارزيابي درستي او؟دارد 88 روز محاصره در بيروت در دهه 1980 را يادآوري كرد كه در محاصره تانك هاي اسرائيلي وكشتي هاي جنگي و هواپيماها به سر مي برد و روزهاي ديگري كه مي توانست آزادانه در شهرهاي مختلف فلسطين رفت و آمد كند. اما اين مربوط به گذشته است. او اكنون رئيس دولت خودگردان فلسطين هم هست كه تحت فشار اسرائيل قرار دارد. گفتم: آيا 33 نفري را كه نام آنها در فهرست كالين پاول است، دستگير پاسخ؟ مي كنيد داد: از نيروهاي امنيتي بپرسيد. از او درباره جنگ داخلي پرسيدم و او گفت: اين يك بازجويي ؟ است با هر سئوال شرايط كمي تندتر مي شد و من بالاخره به يك نكته حساس اشاره كردم و از او درباره كارني كه گفته مي شود در زندان است اما بعدا معلوم شد كه نيست، پرسيدم. او با عصبانيت فرياد زد: اين منصفانه نيست. چرا با اين سئوالات بد به اينجا؟ آمده ايد گفتم اين سئوالي است كه توسط هر فرستاده غربي پرسيده مي شود. او به من نزديك شد و گفت: تمام شد. پرسيدم: درباره بيت المقدس؟ چطور گفت: در آنجا با من ديدار خواهيد كرد. در پايتخت من. او مي خواست خود را از اين وضعيت رها كند و از سوي ديگر مانند فلسطينيان ديگر معتقد است موضوع مورد نگراني درگيريها و حملات فلسطينيان نيست. وقتي از ساختمان دفتر ياسر عرفات خارج شدم، صداي يك موزيك و آواز را از يكي از اتومبيل هاي رسمي دولت خودگردان شنيدم كه در سال 1995 براي ترور اسحاق رابين سروده شده بود. مقام فلسطيني درون ماشين به سرعت راديو را خاموش كرد، چون پارازيت يك راديو اسرائيلي داشت صداي سرود فلسطين را خفه مي كرد.