Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801201-54192S1

Date of Document: 2002-02-20

آخرين رايزني ها در شوراي شهر براي انتخاب شهردار تهران گروه شهري: شوراي شهر ديروز بعدازظهر در جلسه اي رسمي بدون حضور مستمع، موضوع انتخاب شهردار آينده تهران را مورد بررسي قرار داد. در اين جلسه محمدحسن ملك مدني كه در حال حاضر گزينه نخست شورا براي احراز پست شهرداري ديدگاهها است، و نقطه نظرات خود را در رابطه با اداره شهرداري ارائه كرد. گفته مي شود ملك مدني متقابلا از انتظارات و نقطه نظرات اعضاي شورا براي اداره شهرداري تهران آگاهي يافته ولي تصميم گيري نهايي به بررسي دقيق ديدگاهها و برنامه هاي وي در جلسه امروز (چهارشنبه ) موكول شده است. رئيس شوراي شهر در جمع خبرنگاران گفت: جلسه ديروز نخستين جلسه رسمي شورا با ملك مدني بود و طرفين ديدگاهها و نقطه نظرات خود را مطرح كردند. محمد عطريانفر با اشاره به طرح ديدگاههاي ملك مدني در شورا تصريح كرد: ديدگاههاي وي نشان داد كه او با وضعيت تهران به خوبي آشنايي دارد. وي گفت: ملك مدني در جلسه ديروز وضعيت تهران را فاجعه بارتر از آن دانست كه بتوان با برنامه عادي مشكلات آن را حل كرد بلكه به اعتقاد او شورا و شهرداري بايد با بهره گيري از سرمايه هاي فردي افراد و قانوني شورا و شهرداري و يك عزم ملي كلان شهر تهران را كه محل استقرار سازمان ها و وزارتخانه ها و پايگاه سياسي كشور است از اين وضعيت نجات دهند و دولت بايد شورا و شهرداري را در حل مشكلات شهري ياري رساند. عطريانفر ابراز اميدواري كرد شورا در جلسه روز چهارشنبه بتواند به يك جمع بندي نهايي در مورد گزينه نخست خود برسد.