Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801130-54179S2

Date of Document: 2002-02-19

وزير امور خارجه ايران: تهران با همكاران به شدت برخورد مي كند گروه القاعده خرازي: اظهارنظرهاي اخير مقام هاي آمريكايي عليه ايران بيانگر ديدگاه يكجانبه نگرانه اين كشور در دستيابي به استيلاي جهاني است گروه سياسي: كمال خرازي وزير امور خارجه ايران ديروز در نشست مطبوعاتي و راديوتلويزيوني، اتهامات اخير آمريكا عليه ايران را نوعي يكجانبه نگري دولت آمريكا و تمايل اين كشور براي استيلاي كامل بر جهان دانست. به گزارش خبرنگار همشهري خرازي، مواضع واشنگتن را در قبال مسائل بين المللي پس از حادثه يازدهم سپتامبر در تقابل با بينش چندجانبه نگري سازمان ملل دانست و گفت: اظهارات اخير رئيس جمهوري آمريكا و ساير مقامات اين كشور عليه ايران حقايق تازه اي را براي جهانيان روشن كرد و در نهايت تضادهاي موجود در استدلال هاي بوش، به بروز عكس العمل هاي منفي بين المللي عليه آمريكا انجاميد. رئيس جمهور آمريكا در دو هفته اخير بارها ايران، عراق و كره شمالي را محور شرارت ناميده و كوشيده است جامعه جهاني را عليه اين سه كشور تحريك كند. خرازي همچنين با تكذيب اتهام تضعيف دولت موقت افغانستان توسط ايران تصريح كرد: نزديك ترين دوستان ما در دولت افغانستان حضور دارند و اتهام وارده به ايران اساس و مبناي منطقي و دقيقي ندارد. وي در ادامه شائبه حمايت و پناه دادن به اعضاي القاعده از سوي حكومت ايران را ناوارد دانست و گفت: وقتي ما كوچكترين سنخيتي با طالبان و القاعده نداريم، چگونه مي توانيم آنها را در كشور خود؟ بپذيريم در همين باره مطمئنا هر كس نيز بكوشد در اين زمينه گامي به نفع اعضاي اين گروه بردارد، با وي برخورد خواهد خرازي شد در همين باره اضافه كرد: درخصوص مساعدت احتمالي برخي افراد يا گروه ها به اعضاي القاعده، گروه هايي فعال در امور قاچاق انسان وجود داشتند كه براي ورود برخي افراد اين سازمان به ايران -تحت عناوين صلح جويانه - تلاش مي كردند كه به محض اطلاع دولت، با آنان به شدت برخورد شد و آن گروه ها برچيده شدند. وي در ادامه ضمن هشدار به عقوبت ديدن گروه هايي كه خلاف مصالح ملي حركت كنند بر حساسيت ويژه دولت در عدم ورود اين افراد به ايران تاكيد كرد. خرازي در عين حال افزود: البته نمي توان ناديده گرفت كه ما داراي مرزهايي طولاني با دو كشور افغانستان و پاكستان هستيم و چه بسا عواملي از همين كشورها، برخي افراد را به داخل ايران نفوذ داده باشند كه در همين باره هم، اعلام كرده ايم برخي كسان كه به لحاظ تردد غيرمجاز از مرزها دستگير شده اند، در حال بررسي وضعيت و روشن شدن تكليف خود به سر مي برند. وزير خارجه پيرامون خبر بازداشت 150 فرد منتسب به القاعده كه در روزهاي اخير در مطبوعات ايران به چاپ رسيده بود اظهار داشت: در ميان بازداشت شدگان، فردي كه عضو القاعده باشد وجود نداشت و عموم آنها را زنان و كودكان (چهل زن و هشتاد كودك ) تشكيل مي دادند و تعدادي از دستگيرشدگان كه مرد بودند، با تابعيت كشورهاي اروپايي، شمال آفريقا و كشورهاي منطقه بودند كه وضعيت آنها در دست بررسي است. خرازي همچنين در پاسخ به اين ادعا كه نهادهاي تصميم گيرنده در ايران تحت مركزيت خاصي قرار ندارد تصريح كرد: ايران كشوري است كه در مرحله تجربه پلوراليسم و كثرت گرايي است و عليرغم پذيرش اين واقعيت كه ميان جناح هاي مختلف سياسي، اختلافاتي وجود دارد، اما نبايد اين نكته را از خاطر برد كه وقتي بحث منافع ملي مطرح مي شود، همه جناح ها اختلافات خود را كنار مي گذارند و به موضعي يكسان روي مي آورند. وزير خارجه همچنين با تاكيد بر اين كه موضع اعلام شده اخير از سوي يك فرد نظامي، موضع رسمي دولت نبوده و صرفا بايد به عنوان يك نظر شخصي تلقي شود خاطرنشان كرد: مواضع رسمي ايران را مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و وزارت خارجه اعلام مي كنند و برطبق مواضع هميشگي ايران، ما بارها اعلام كرده ايم كه براساس دكترين ائتلاف براي صلح، هرگز در پي تشنج آفريني نبوده و نيستيم. وزير خارجه همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر نامناسب بودن زمان عدم پذيرش سفير پيشنهادي انگليس به ايران، در شرايطي كه ايران تحت فشار آمريكا و لاجرم متمايل به گسترش روابط با اروپاست گفت: عدم پذيرش احتمالي سفرا از سوي كشورهاي ميزبان، مسئله اي طبيعي است و برداشت ما اين نيست كه عدم پذيرش ديويد رداوي از سوي ايران، تاثيري بر روابط ايران و اروپا بگذارد; چرا كه دولتها، در برقراري يا تداوم روابط با يكديگر، مصالح درازمدت خود را درنظر مي گيرند. وي در عين حال خاطرنشان كرد: من مدتها پيش از معرفي سفير انگليس، در گفتگو با مقامات اين كشور -از جمله جك استراو وزير خارجه دولت لندن - به وي اعلام كرده بودم كه نسبت به رداوي برخي نظريات منفي در ايران وجود دارد و بهتر است فرد ديگري به جاي وي معرفي شود، اما متاسفانه دولت انگليس به اين توصيه ها توجه نكرد. خرازي در ادامه انتخاب يك فرد نظامي براي تصدي سمت سركنسولگري ايران در هرات را امري غيرعادي ندانست و گفت: توانايي و صلاحيت انجام كار ملاك تعيين افراد براي تصدي پست هاي مختلف است. وي همچنين با اعلام خبر سفر قريبالوقوع حامد كرزاي رئيس دولت موقت افغانستان به ايران، در مورد فعاليت و حضور حكمتيار رئيس حزب اسلامي افغانستان در ايران گفت: گلبدين حكمتيار مادامي كه در ايران حضور دارد ملزم به رعايت خطوط و قوانين دولت ايران است. وزير خارجه همچنين با اعلام موضع مخالف ايران در مورد حمله احتمالي آمريكا به عراق گفت: ايران معتقد است مسائل منطقه -از جمله عراق - بايد از راه هاي صلح جويانه حل شود و راه حل نظامي، پاسخ مناسبي براي معضلات منطقه اي و بين المللي نيست; مضاف به اين كه كشور عراق، افغانستان نيست كه تسلط و حمله نظامي به آن براحتي مقدور باشد.