Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801129-54162S5

Date of Document: 2002-02-18

هشدار در باره افزايش روند مصرف آب تهران گروه شهري: آمار مصرف آب شهروندان تهراني در روز شنبه /11/80 27به دو ميلياردوميليون 229 و 579 هزارليتررسيد كه نسبت به روز /6 66گذشته درصد افزايش داشته است. كل مصرف آب تهران از اول سال جاري تا روز يادشده به 765 ميليارد و 54 ميليون و 157 هزار ليتر رسيده است. روز درصد 60گذشته آب تهران از طريق چاه ها درصد 40و آن از طريق سدهاي كرج و لتيان تامين شده است.