Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801128-54138S4

Date of Document: 2002-02-17

هشدار سازمان ايرانگردي و جهانگردي به مسافران نوروزي سازمان ايرانگردي و جهانگردي خراسان با انتشار اطلاعيه اي به مسافران نوروزي كه قصد سفر درقالب تور را دارند، هشدارداد كه فقط ازدفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي داراي مجوز براي هماهنگي برنامه هاي سفر خود استفاده كنند. به گزارش ايرنا، دراين اطلاعيه با پيش بيني احتمال افزايش سفرهاي نوروزي درقالب تور در سال جاري، آمده است: برنامه تورهاي نوروزي دفاتر خدمات مسافرتي پس از تاييد سازمان ايرانگردي و جهانگردي قابل اجرا است. اطلاعيه يادشده اضافه مي كند: دفاتر خدمات مسافرتي براي ثبت نام گردشگران در تورهاي خارج از كشور بايد به آنها برگه قراردادي را كه مشتمل بر 24 بند است و در ذيل آن نام و نام خانوادگي مسوول فروش تور دفتر خدمات مسافرتي قيد شده، تسليم و آن را به امضاي متقاضيان برسانند. روابط عمومي سازمان ايرانگردي و جهانگردي خراسان همچنين دراين اطلاعيه تاكيدكرده است: گردشگراني كه به اين دفاتر مراجعه مي كنند از پرداخت هرگونه وجهي بدون امضاي قرارداد خودداري ورزند. در اين اطلاعيه تصريح شده است: دفاتري كه با گرفتن پول هاي كلان، ادعاي اخذ ويزاي ( شينگن ) دارند، مورد تاييد سازمان ايرانگردي و جهانگردي نيستند. سازمان ايرانگردي و جهانگردي خراسان در اين اطلاعيه آمادگي خود را براي دريافت شكايات متقاضيان درباره اعلام برخي دفاتر مسافرتي و رسيدگي به آنها اعلام كرد.