Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801128-54133S7

Date of Document: 2002-02-17

نقش مهم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد مالزي ادامه دارد سرمايه گذاري و بازرگاني خارجي، همچنان نقش مهمي در اقتصاد مالزي بازي مي كند. مصطفي محمد، مدير شوراي اقتصاد ملي مالزي با بيان اين مطلب گفت: مالزي با سياست اقتصاد باز خود به نياز براي فراهم آوردن محيط بازتر واقف است، به ويژه آن كه چين و هند نيز چالش ها و فرصت هايي را در اين زمينه پديد آورده اند. وي افزود: بخش خصوصي مي تواند موتور اصلي رشد باشد، اما دولت بايد رهبري و هدايت اين موتور را فراهم كند. وي با اشاره به اثرات منفي حوادث اخير بر اقتصاد جهان، گفت: اقتصاد مالزي به رغم اثرات منفي واقعه 11 سپتامبر بر اقتصاد جهاني، كماكان برپا اقتصاد است مالزي اين شرايط سخت را بدون وارد آمدن آسيب به ساختار جامعه مالزي پشت سر گذاشته است. مدير شوراي اقتصاد مالزي تاكيد كرد: اقتصاد مالزي تا حد زيادي دست نخورده باقي مانده است و روزگار بهتري را در پيش خواهد داشت. اصلاح بانكداري و بخش هاي مربوط به آن نيز همچنان در جريان است