Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801128-54130S6

Date of Document: 2002-02-17

ديدگاه هاي مخالفان و موافقان توسعه كشت و صنعت نيشكر دكتر پرويز كردواني همانطور كه نوشتيم از سال 1363 مطالعه طرح ملي توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن آغاز شد تا پس از اجرا به صورت هفت واحد كشت و صنعت با وسعت بيش از هشتاد هزار هكتار زمين سالانه 700 هزار تن شكر 700 هزار تن خوراك دام هزار 350 تن كاغذ و 100 هزار تن نئوپان فشرده به ارزش بالغ بر يك ميليارد دلار عايد كشور كند. اما با آنكه حدود 10 سال از اجراي آن مي گذرد و اعتبارات هنگفتي هم براي آن هزينه شده است، هنوز به هدف موردنظر نرسيده و حتي مي شود گفت كه بخشي از آن در حالت ركود به سر مسوولان مي برد اين طرح علت آن را ازجمله كوتاهي بانك هاي مربوطه (در پرداخت به موقع اعتبارات در نظر گرفته شده براي خريد ماشين آلات و تجهيزات جانبي و غيره مي دانند ) و معتقد هستند كه باندهايي هم در داخل كشور و دست هايي در خارج از كشور وجود دارند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم باعث به وجود آمدن اين وضعيت در طرح كشت و صنعت نيشكر بدين شده اند گونه كه اولا باندهاي واردكننده شكر، با مجوز و امكاناتي كه دارند شكر با قيمت ارزان وارد كشور مي كنند كه با فروش آن سود كلاني مي برند. از اين رو، نمي خواهند ما با توسعه كشت و صنعت نيشكر در زمينه نيشكر به خودكفايي برسيم كه ديگر آنها نتوانند يا به آنها اجازه ندهند كه شكر وارد كنند! ثانيا با آنكه نيشكر يك توليد جهان سومي است يعني اين محصول را بيشتر جهان سوم توليد مي كند (مانند هندوستان، تايلند، كوبا و غيره ) شركت هاي بزرگ تجارت جهاني وجود دارند كه تجارت جهاني شكر هم در دست اين آنهاست شركت ها قيمت شكر را پايين مي آورند و آنها را از طريق واسطه ها به كشورهاي موردنياز مانند كشور ما مي فروشند. از اين رو آنها به نحو ممكن سعي مي كنند; ما در داخل از لحاظ توليد شكر به خودكفايي نرسيم تا آنها بتوانند همواره سود كلان نيز از اين طريق داشته روي باشند همين اصل در سال 78 تقريبا دو برابر شكر مورد نياز در يك سال و در سال هاي بعد، همه ساله چند صدهزار تن شكر وارد شده كه موجب فروش نرفتن شكر توليد داخل و ركود اقتصادي در فعاليت طرح كشت و صنعت نيشكر گرديده است! در اينجا قابل ذكر است كه عدم توجه به توليدات داخلي و توجه به واردات مواد از خارج باعث ركود فعاليت هاي كشاورزي و كارخانه ها و توليدات صنعتي در بسياري موارد شده كه مي شود گفت در تمام شئون زندگي و فعاليت هاي اقتصادي و رفتار اجتماعي ما نيز تاثير نامطلوب گذاشته است زيرا سبب ركود كشاورزي و دامداري و درنتيجه مهاجرت روستاييان به شهرها شده است كه از يك طرف وابستگي ما را به خارج، در زمينه موادغذايي كه بدترين نوع وابستگي است، زياد مي كند و از طرف ديگر مهاجرت روستاييان به شهرها، حادتر مي شوند. همچنين سبب ركود فعاليت كارخانه ها و صنايع و تعطيل شدن آنها مي گردد. به عنوان مثال واردات چاي و برنج باعث شده كه محصول دو سال كشاورزان به فروش نرود و در انبارها بماند، همين طور قسمتي از پنبه سال گذشته كشاورزان فروش نرفته و يا اگر فروش رفته بهاي آن را هنوز از كارخانه هاي خريدار پنبه دريافت نكرده اند. زيرا كارخانه هاي نساجي از كارخانه هاي پنبه، پنبه خريداري نكرده اند براي اين كه مدعي هستند به علت واردات قانوني و غيرقانوني پارچه، توليد آنها فروش نرفته است و... همين طور واردات بي رويه فولاد از آسياي ميانه باعث انبار شدن و فروش نرفتن فولاد توليد داخلي گرديده، هرچند فولاد وارداتي از كيفيت خوبي نسبت به توليد داخلي هم برخوردار نيست و... بنابراين يكي از راه هاي توسعه كشاورزي و صنعت و نيز جلوگيري از افزايش بيكاري و فراهم شدن اشتغال كه مساله روز و مهم مملكت است، توجه بيشتر به توليدات داخلي است كه انشاءالله در مقاله اي ديگر با داشتن فرصت كافي به شرح كامل اين مساله خواهيم پرداخت. اما مخالفان توسعه طرح كشت و صنعت نيشكردلايل ديگري را ابراز مي دارند كه به موجب آن، توسعه كشت نيشكر را به صلاح مملكت نمي دانند. ازجمله اين دلايل عبارتند از- 1 مصرف زياد آب كه با گرفتن آب زياد براي اين محصول، به منابع آبي شهرها و ديگر فعاليت هاي پايين دست در فصل تابستان كه آب كارون كم است، لطمه وارد مي آيد. - 2 آلوده شدن شديد آب كارون در نتيجه وارد شدن بن آبهاي مزارع نيشكر مجددا به آن كه آب را به ويژه در فصل كم آبي كارون از حيز انتفاع ساقط مي كند. - 3 خراب شدن خاك و آلودگي هوا و محيط بر اثر آتش زدن مزارع نيشكر قبل از برداشت آن. - 4 كم بودن اشتغال در اين صنعت نسبت به چغندرقند. - 5 و خلاصه غيراقتصادي بودن آن به دليل گران تر و زياد بودن بهاي شكر توليدي نسبت به شكر وارداتي، هرچند سرمايه عظيمي در اين طرح هاي عظيم كشت و صنعت هزينه شده اند.