Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54126S8

Date of Document: 2002-02-16

استقبال از نصب حمامهاي خورشيدي در فردوس روبه فزوني است گروه شهرستانها: استقبال از نصب حمامهاي خورشيدي در شهرستان فردوس به طور غيرمنتظره افزايش يافته است. فرماندار فردوس در اين زمينه گفت: در 20 روز اخير 80 دستگاه حمام خورشيدي در شهر فردوس و 16 دستگاه در روستاهاي اين شهرستان نصب شده است و با اين كه 30 درصد هزينه نصب را مردم مي پردازند، اما فزوني تقاضا براي نصب آن در خانه ها، فرمانداري را دچار مشكل كرده است. صالح نيا افزود: اين طرح در اجراي برنامه صرفه جويي در مصرف سوخت از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در كشور اجرا مي شود و چنانچه دولت امكانات لازم را در اين زمينه فراهم سازد، در سطح تمامي خانه هاي روستايي در شهرستانهاي فردوس و طبس به اجرا درخواهد آمد. به گفته فرماندار فردوس، در اين منطقه از خراسان اوضاع جوي طوري است كه هوا تقريبا هميشه آفتابي است و با نصب و فراگير كردن حمامهاي خورشيدي، مي توان مصرف سوختهاي فسيلي را در منطقه به ويژه در فصلهاي تابستان و بهار به صفر رساند.