Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54121S3

Date of Document: 2002-02-16

رقابت دو شبكه خبري آمريكا براي افزايش مخاطب و تبليغات شبكه هاي خبري كابلي سي. ان. ان و فاكس نيوز در خلال چندماه گذشته پوشش خبري در حد اشباعي به جنگ در افغانستان دادند. اما از نظر تلويزيوني، نبرد نفس گير ديگري در استوديوها واتاقهاي جلسه شركتها در جريان است و اين دوشبكه آمريكايي مي كوشند با شكار ستاره هاي يكديگر، بر محبوبيت خود نزد بينندگان بيفزايند. به علاوه به نظر مي رسد اين شبكه ها در توليد برنامه هاي خبري توده پسند و هيجان برانگيز و گزارشهاي نفس گير رقابت مي كنند كه به هيچ چيز بيش از سبك بازي گونه به اصطلاح تلويزيون واقعيت گرا شبيه نيست. به گزارش خبرگزاري آلمان، جديدترين دور نبرد محبوبيت اخيرا رخ داد كه فاكس تاييد كرد گرتا ون ساسترن تحليلگر حقوقي سي. ان. ان را جذب كرده وي است با قرارداد يك ميليون دلار در سال و اجراي يك برنامه شبانه به شبكه رقيب ون پيوست ساسترن از جمله ستارگان سي. ان. ان است كه مديريت شبكه توانسته است با بهره گيري از اعتبار آنان به اندازه اعتبار برنامه هاي خود 24 ساعته برنامه پخش كند. آمار مخاطبان نشان مي دهد در آمريكا فاكس به سرعت در حال نزديك شدن به سي. ان ان است كه در زمان جنگ خليج فارس توانست به شبكه خبري برتر جهان تبديل شود. اكنون حتي برخي چهره هاي نامدار سي. ان. ان مانند لاري كينگ زير فشار هستند. پادشاه سابق برنامه هاي مصاحبه اي سي. ان. ان در سنجش محبوبيت دائما از بيل اورايلي عقب مي ماند. اورايلي شخصيت محافظه كاري است كه گرايشهاي او همسو با گرايش فاكس كه راستگرايانه تلقي مي شود، همخوان است. طرفداران فاكس نيوز مي گويند گرايش راستگرايانه اي براي تعادل بخشيدن به تمايلات سي. ان. ان و ساير سازمانهاي رسانه اي عمده كه چپگرايانه تلقي مي شود، لازم بود. فاكس و سي. ان. ان هر دو داشتن هرگونه گرايش سياسي را رد مي كنند. اما يكي از جنبه هاي گيج كننده تحريكات اخير آنها استخدام چهره هايي است كه در وهله اول به نظر مي رسد با گرايش سياسي هر كدام از آنها متضاد هستند. عجيبترين اقدام از اين دست توسط راجرايلز رئيس فاكس صورت گرفت كه جرالدو ريورا مجري جنجالي برنامه هاي گفت وگو را به عنوان خبرنگار افغانستان به كار گرفت. بنابرگزارشها، اين اقدام باعث اعتراض هايي از سوي طرفداران فاكس شد. آنان به سابقه قابل پرسش ريورا براي پوشش خبري جنگي پيچيده در آسياي مركزي معترض نبودند، بلكه خشم آنان ناشي از حمايت ريورا در جريان افتضاح جنسي كلينتون از رئيس جمهوري وقت درآن بود زمان وي به همين علت هدف خشم راستگرايان قرار گرفت. تقريبا به محض آنكه وي به جبهه رفت، مشخص شد از ريورا خبرنگار جنگي برجسته درنمي آيد. اول وي در مورد حمل هفت تير فخر فروشي كرد، كاري كه ساير روزنامه نگاران آن را به علت در خطر قراردادن جايگاه غيررزمي آنان محكوم كردند. بعدا وي وانمود كرد مستقيما از يك صحنه بمباران آمريكا گزارش مي دهد، اما معلوم شد آن وقت وي صدها كيلومتر دورتر از محل بوده است. سي. ان. ان در اقدامي متقابل براي گسترش هويت سياسي به شكار يكي از ستارگان سرشناس فاكس به نام پائولازن برآمد و وي را ميزبان برنامه گفت وگوي صبحگاهي خود قرارداد. به علاوه يونا گلدبرگ مفسر محافظه كار را به خدمت گرفت و به مانند تقريبا همه رسانه هاي جمعي در آمريكا از انتقاد از دولت جمهوريخواه و نحوه مديريت جنگ ضد ترورچشم پوشيده است. در اين حال فاكس در اقدامي كه تحليلگران رسانه ها به منظور جلب مخاطب بيشتر و افزايش درآمد تبليغاتي توصيف مي كنند، ريورا و ون ساسترن را به كار گرفته است. ايلز رئيس فاكس مي گويدبه اندازه ليبرالها افراد محافظه كار دارد. در اين حال مديران سي. ان ان معتقدند فاكس به هيچ وجه توانايي رسيدن به آن را ندارد.