Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801127-54109S3

Date of Document: 2002-02-16

براي مقابله با معضل تاريخي قاچاق دام دامپزشكي خواستار تشكيل پليس رئيس سازمان دام شد ورود دام هاي آلوده و قاچاق از كشورهاي همسايه به ايران معضلي تاريخي است. محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي در دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران با بيان اين مطلب گفت: دام هاي آلوده به وسيله قاچاقچيان دام از كشورهاي پاكستان، افغانستان و عراق به كشور قاچاق مي شود كه اين امر مشكلات زيادي براي صنعت دامداري كشور ايجاد كرده است. اين امر باعث شده امروز انواع بيماري هاي غيربومي و نو پديد در شهرهاي مرزي كشور مشاهده شود. به گزارش واحد مركزي خبر، حجتي با اشاره به اهميت دامپزشكي و مراقبت هاي سازمان دامپزشكي در تامين سلامت دام و فرآورده هاي دامي افزود: امروزه تغيير مكانيزم توليد گوشت و فرآورده هاي دامي از محيطهاي باز و عرصه هاي طبيعي به سمت محيطهاي بسته و صنعتي، مراقبت هاي بهداشتي و دامپزشكي بيشتري را در امر توليد مي طلبد. در جهان امروز بهداشت فرآورده هاي گوشتي و دامي از اهميت ويژه اي برخوردار است و صادرات اين فرآورده ها بستگي به رعايت بهداشت از ابتداي توليد تا بازار مصرف آن دارد. در همين زمينه، دكتر سياري، رئيس سازمان دامپزشكي ايران خواستار تجهيز واستقرار قرنطينه هاي كارآمد دامي و مطمئن و تعيين هويت دام كشور شد و گفت: توسعه قرنطينه دامي براي جلوگيري از افزايش بيماري هاي غيربومي نوظهور و نوپديد و همچنين حراست از سرمايه دامي كشور بايد جدي گرفته شود. وي خواستار تشكيل پليس دامي شد و افزود: در ماه هاي اخير بررسي 12 استان كشور نشان مي دهد موارد بيماري تب كنگو دراستان هايي كه در معرض ورود دام هاي قاچاق بوده اند بيشتر از ساير استان ها بوده است. بنابراين ايجاد گارد قرنطينه مرزي، پليس قرنطينه داخلي و ضابط قضايي براي افزايش پوشش قرنطينه دامي و اعمال ضوابط و كنترل هاي بهداشتي بسيار ضروري است. دكتر سياري با اشاره به جايگاه دامپزشكي در سطوح حرفه اي، ملي و بين المللي گفت: دامپزشكي كشور حافظ سرمايه دامي به عنوان سرمايه ملي و موقعيت جهاني اقتصاد دامي كشور به ويژه صادرات آن است.