Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54108S3

Date of Document: 2002-02-15

زنان ديگر زنان مهاجر به ندرت با مردان نروژي ازدواج مي كنند نتايج يك پژوهش اجتماعي در نروژ نشان مي دهد كه زنان مهاجر در نروژ به ندرت رغبتي به ازدواج با مردان نروژي الاصل دارند. روزنامه آفتن پوستن چاپ اسلو كه نتايج اين پژوهش را در شماره روز دوشنبه خود منتشر كرده، مي نويسد: از ميان دختر 682 پاكستاني مقيم نروژ تنها 3 نفر از آنان با مردان نروژي ازدواج كرده و بقيه آنها همسران خود را يا از ميان پاكستاني ها و يا از ميان ديگر اقوام مهاجر برگزيده اند. براساس اين پژوهش كه توسط اداره ملي آمار نروژ صورت گرفته، اگر چه اين مسئله بيشتر در ميان اقليت هاي مسلمان رايج است ولي در ميان اقوام مهاجر غيرمسلمان ديگري چون هندي ها و ويتنامي ها نيز كمتر زني با مردان نروژي ازدواج مي كند. پژوهشگران نروژي بر اين عقيده هستند كه اختلافات فرهنگي و سنتي بزرگ ترين مانع ايجاد پيوندهاي خانوادگي ميان اقليت مهاجر با اكثريت نروژي است. با اين حال، درصد مردان مهاجري كه همسران نروژي را براي خود انتخاب مي كنند به مراتب بيشتر از گروه اندكي از زنان مهاجري است كه با مردان نروژي وصلت مي كنند.