Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54107S2

Date of Document: 2002-02-15

فن و فوت دوغول به ادغام نزديك مي شوند زمان تصميم گيري در مورد ادغام كمپاني هاي هولت پكارد [اچ پي ] و كامپك 19 مارس تعيين شد. اين درحالي است كه خانواده هاي هولت و پكارد كه پدرانشان بنيان گذار اين كمپاني عظيم صنايع كامپيوتري بودند، با ادغام اين دو شركت مخالف اند. به خصوص والتر هولت در روزهاي اخير مخالفتش را با اين ادغام به شكل شديدتري نشان مي دهد درحالي كه مقام هاي اجرايي هر دو شركت با اين ادغام 23 ميليارد دلاري پافشاري مي كنند. با همه اينها ادغام اين دو غول بستگي به راي گيري در ميان سهام داران آن دارد. اين معامله مورد استقبال كانادايي ها و اروپاييان قرار گرفته اما در آمريكا هنوز به عدم مغايرت با قوانين ضد انحصار نياز دارد.