Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54103S1

Date of Document: 2002-02-15

خبرنگار در چنگال تكنولوژي ترجمه: رضا سادات در سال 1982 تماشاگران تلويزيون مجبور بودند براي درك شرايط جنگ فالكلند به تصاوير ثابت و صداي برايان هانراهان خبرنگار اعزامي بي بي سي به عرصه جنگ و صداي شليك گلوله به عنوان زمينه پخش گزارش اكتفا كنند و براي خود تصويري ذهني از شرايط ميدان جنگ ترسيم كنند. در سال 2002 به آنجا رسيده ايم كه بينندگان برنامه هاي تلويزيوني تصاوير جنگ در افغانستان را نظاره گر بودند و با پخش زنده ورود جان سيمپسون گزارشگر بي بي سي به كابل كه نيروهاي ائتلاف شمال را همراهي مي كرد گويي هر تماشاگر تلويزيوني در ميدان جنگ حاضر بود. اين واقعه حتي براي آناني كه حافظه ضعيف دارند اين واقعيت را كه تكنولوژي تا چه حد ماهيت عملكرد خبري رسانه ها را متحول ساخته است، تداعي كرد. براي خبرنگاران آينده به مثابه ناتواني در تمايز قايل شدن بين كلمات، صدا و تصوير خواهد بود چرا كه با همگرا شدن تكنولوژي و توسعه توانمندي هاي رسانه اي نقش اجراي كاركردهاي رسانه اي نيز همگرا شده و غير قابل تمايز مي شود. آينده ارسال گزارش هاي خبري ممكن است به فضاي حضور خبرنگاري در قلب ميدان جنگ باشد كه با كمك كامپيوتر لپ تاپ خود در حال تنظيم مجموعه خبري تلويزيوني در مورد عملياتي است كه در جريان است و همزمان به ارسال تصاوير زنده و گزارش هاي صوتي براي شبكه هاي راديويي مشغول است. ري ويتاكر از روزنامه اينديپندنت معتقد است كه چنين گزارشگري فرصت ناچيزي براي فكر كردن خواهد داشت، او بر اين باور است كه غالبا تكنولوژي به خبرنگاران تحميل مي شود چرا كه استفاده از فن آوري پيشرفته براي جمع آوري و ارسال خبر به افزايش كمي گزارشگران و خبرنگاران ترجيح داده مي شود. ويتاكر با دلتنگي از روزهايي سخن مي گويد كه خبرنگاران براي ارسال خبر كيلومترها در جست وجوي تلفن طي مسير مي كردند. با ايجاد كانال هاي خبر شبانه روزي و سرويس هاي ديجيتالي با دسترسي آسان و همگاني انتشار همزمان اخبار به روي نسخه هاي اينترنتي روزنامه ها و شبكه هاي راديو، تلويزيوني به نظر مي رسدكه با ورود جهان به قرن بيست و يكم بشر با سرريز اطلاعاتي مواجه شده است اما آيا برخورداري از امكان دسترسي به پوشش خبري جامع و كامل و همزمان با فشار دادن يك كليد به بي محتوا شدن ساختارهاي رسانه اي و روزنامه ها خواهد؟ انجاميد با توجه به سرزير اخبار، به عنوان مثال لحاظ اين واقعيت كه شبكه خبري بي بي سي هر روز دو برابر حجم مورد نياز خود خبر دريافت مي كند قطعا مشكلي تحت عنوان كمبود اخبار ديگر وجود خارجي ندارد. در روند سريع و رقابتي انتشار اخبار در جهان به اعتقاد باب ژوبينز، مديرعامل بنياد روري پك كه تنها موسسه امدادي غيرانتفاعي انگلستان است كه با هدف حمايت از فيلمبرداران و عكاسان آزاد و مستقل تشكيل شده است، اين روند لااقل در يك زمينه خسارت به بار خواهد آورد: قدرت و توان تكنولوژي ممكن است به سلطه گرايي در زمينه محتوا و حتي اساس اخبار منتهي شود كه در بين وجوه كاركرد ژورناليسم سخت و طاقت فرساي امروز، محافظت از اين وجه بسيار دشوار است، چرخه توليد از تلاش براي فراهم آوردن مواد اوليه نشات مي گيرد تا ماشين مصرف به تحرك خود ادامه دهد. اين دور باطل با توجه به در دسترس قرار گرفتن خدمات ديجيتالي كه اكنون در اختيار عامه مصرف كنندگان قرار گرفته با سرعتي بيش از گذشته در حال چرخيدن است كه اثر فوري و بلافاصل آن افزايش چشمگير تعداد شبكه هاي تلويزيوني و خبرنامه اينترنتي بوده است. در حال حاضر حدود 30 درصد خانواده ها از تلويزيون ديجيتال استفاده مي كنند و آن گونه كه پيترمين مدير مركز جمع آوري و فرآوري خبر بي بي سي اذعان مي دارد دقيقا معلوم نيست كه اين خانواده ها چه نوع استفاده اي از اين تكنولوژي جديد به عمل مي آورند. او مي گويد: براساس شواهد موجود هنوز بخش اعظم خانواده ها ترجيح مي دهند از شبكه هاي آنالوگ كه تلويزيون هاي ديجيتال هم قادر به پخش آنها مي باشند استفاده كنند اما تعداد رو به تزايدي هم به شبكه هاي خبري ديجيتال روي مي آورند. پخش گزارش هاي زنده يكي از كاركردهاي اصلي و شايان توجه كانال هاي ديجيتال مثل شبكه خبري 24 است و ظهور سيستم هاي ارتباطي ماهواره اي و ارسال كننده هاي صدا و تصوير ديجيتال موجب شده تا پخش زنده بيش از پيش رواج پيدا كرده و به گونه اي غيرقابل تصور سهل و آسان شود اما اين موضوع مخاطرات خاص خود را نيز به همراه دارد كه حداقل آن كنار گذاشتن خبرنگاراني است كه به شيوه گذشته فعاليت مي كنند.