Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54102S3

Date of Document: 2002-02-15

كتابخانه پرسش هايي كه نرودا به آنها پاسخ مي دهد دفتر پرسش ها عنوان كتابي است از پابلو نرودا كه نازي عظيما آن را ترجمه كرده و به زودي از طرف انتشارات مازيار منتشر مي شود. نرودا اين كتاب را در سال 1973 چند ماهي مانده به مرگش به پايان رساند. اشعار دفتر پرسش ها شگفت زدگي هاي كودكان را با تجربه بزرگسالان در مي آميزد. بزرگسالان معمولا در برابر پرسش هاي غير عقلاني كودكان تنها از آبشخور ذهن عقلاني خود مايه مي گيرند. اما نرودا بيزار است از آن كه در جان پناه عقل استدلالي محصور شود. اين پرسش ها سطحي آينه گون را عرضه مي دهند كه هركس عكس خود را در آن مي بيند: اگر آب همه رودها شيرين است دريا شوري اش را از كجا؟ مي آورد اين پرسش ها خود را بر اذهان پذيرا، اذهاني كه با درك حسي و عاطفي آشنايي دارند، كامل تر متجلي مي كنند. پرسش هاي نرودا غالبا در باب اشياي طبيعي اند _ از ابر، از نان، از ليمو، از شتر، از دوستان و از دشمنان، از آن اشكال و عناصري كه در زندگي روزمره مان درهم تافته اند. پرسش هاي نرودا رازهايي تازه را پيش مي كشند. وقتي بگذاريم پرسش ها راه را روشن كنند، به مكان هاي كشف ناشده مي رسيم. دفتر پرسش ها از عهده نقش سنتي شعر اعلا به خوبي برمي آيد. والاترين هديه اش براي ما آن است كه در آموختن چگونه ديدن، كه بخشي از آن كمك به شكوفاندن و تمركز كردن بر طلب دروني است، ياري مان مي دهد.