Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54099S2

Date of Document: 2002-02-15

خدمات عمومي ( ) 3 حقوقي كه شما داريد آيا مي دانيد حق بيمه اي كه همه ماهه از شما كسر مي شود در چه مواردي صرف مي شود و سازمان تامين اجتماعي در قبال كسراين مبالغ از حقوق شما چه مزايا و خدماتي را به شما و افراد تحت تكفلتان ارايه؟ مي دهد مقرري بيمه بيكاري موضوع بيمه بيكاري در كشور ما بسيار جوان است. با اين وجود ايران سومين كشور خاورميانه است كه اين نوع حمات بيمه اي را براي كارگران دارد. مطابق قانون بيمه بيكاري تمام افراد تحت پوشش قانون كار كه مشمول تامين اجتماعي هستند، (به جز صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بيمه شدگان اختياري و اتباع خارجي ) زير پوشش بيمه بيكاري نيز قرار دارند و كارفرمايان اين افراد ملزم به پرداخت حق بيمه مقرر آنها است. گزارش بيكاري اگر برخلاف ميل و اراده كارتان را از دست داده ايد در اسرع وقت بيكاري خويش را به اداره كار و امور اجتماعي گزارش كنيد. شما موظف هستيد براي استفاده از تسهيلات مقرري بيمه بيكاري حداكثر مدت 30 روز مراتب را به واحدهاي كار و امور اجتماعي اعلام كنيد. داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه پيش از بيكار شدن يكي ديگر از شرايط احراز استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري است. مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري از زمان برقراري آن براي بيمه شدگان متاهل يا مجرد براساس اين جدول است. افراد مسن مشمول قانون بيمه بيكاري كه 55 سال يا بيشتر سن داشته باشند در صورتي كه كار ديگري به آنها پيشنهاد نشود مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي از مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند. نكته ميزان مقرري بيمه بيكاري معادل 55 درصد مزد يا حقوق روزانه بيمه شده است در صورت بيكاري زن و شوهر بيمه شده، هر دو از مقرري بيكاري برخوردار مي شوند. اما افزايش هاي مربوط به افراد تحت تكفل شما در مقرري يكي از آن دو اعمال مي شود.