Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54097S3

Date of Document: 2002-02-15

مرغاني كه يك دانشگاه را گرم مي كنند در دانشگاه جورجيا، چربي مرغ ها براي يك كار غيرمعمول مورد استفاده قرار مي گيرد: گرم كردن ساختمان هاي دانشكده. محققين مي گويند اين روش ارزان و ايمن است و بوهاي ناخوشايند نيز توليد نمي كند. دانشمندان جورجيا مي گويند: چربي مرغ، گريس رستوران و موارد مشابه كه سوخت هاي زيستي ناميده مي شود مي تواند جايگزين مناسبي براي سوخت هاي نفتي باشد. در آزمايشاتي كه طي چند هفته اخير در گروه مهندسي كشاورزي و زيست شناسي انجام شد، محققين بويلرهاي بزرگي به كار بردند - البته تغييراتي در آن به عمل آوردند تا بتوانند از چربي هاي حيواني استفاده كنند - و از آن براي گرم كردن آب و نهايتا گرم كردن ساختمان هاي دانشكده استفاده كردند. تام آدامز (Adams Tom) مدير ارشد اين گروه ها مي گويد كه اين سوخت ها براي مردم و محيط زيست ايمن تر از سوخت هايي همچون نفت و زغال سنگ است در ضمن هيچ كس از بوهاي ناخوشايند نيز شكايتي ندارد. دانشگاه مبلغي /30 000حدود دلار را صرف كرد تا در يكي از بويلرهاي بزرگ اصلاحاتي را انجام دهد كه بتواند از روغن ها و چربي هاي حيواني نيز همانند گاز طبيعي و نفت استفاده كند. بويلر اصلي دانشكده از زغال سنگ استفاده مي كند اما بويلر اصلاح شده از چربي هاي حيواني استفاده مي كند تا پاسخگوي نياز روزافزون به گرما در هواي سرد منطقه باشد. در آزمايشاتي كه ساعت هاي متوالي در هر روز انجام مي گيرد دانشمندان مخلوطهايي با درصدهاي متفاوتي از روغن هاي حيواني و نفت را مي سوزانند. البته گاهي در اين آزمايشات ميزان روغن مرغ، چربي خوك و پيه گاو و ساير روغن هاي حيواني به حدود 100 درصد مي رسد. آدامز مي گويد چربي ها حدود 90 درصد سوخت هاي فسيلي حرارت در دارند حالي كه در گازهاي خروجي ميزان گوگرد و ساير تركيبات آلوده كننده محيطزيست نسبت به سوخت هاي فسيلي بسيار كمتر است. اين پروژه كه توسط دانشگاه جورجيا، انجمن توليدكنندگان مرغ و تخم مرغ و موسسه تحقيقات پروتئين و چربي ايلي نويز حمايت مالي مي شود، درصدد است تا در مورد امكان كاربرد چربي هاي حيواني در ساير موارد همانند موتور كاميون ها، اتوبوس ها و ساير خودروها تحقيق كند. باب سينك (Synk Bob) مهندس مشاور اين پروژه مي گويد: در اين راه ما تازه اولين قدم ها را برداشتيم و در ادامه مسير راه درازي را در پيش داريم. سينك مي گويد: وابستگي كشور به منابع نفت خارجي به شدت در حال افزايش است و اين امر در آينده مشكل ساز خواهد شد. به همين دليل موسسه انرژي ايالات متحده براي تامين منابع سوخت جايگزين جهت تهيه حدود 20 درصد از انرژي مورد نياز كشور براي بيست سال آينده از كارشناسان و متخصصان فن دعوت به عمل آورده است.