Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801126-54095S3

Date of Document: 2002-02-15

مردمان خرافاتي جهان كفشدوزك ها را پرواز دهيد شادي وطن پرست شانس آوردن جزو يكي از نكات مثبت در زندگي هر فردي است! اگر اهل انگلستان باشيد و يا دوست انگليسي داشته باشيد، شانس عنصر اول زندگي خواهد بود. انگليسي ها هميشه سعي مي كنند تا راه هايي براي كسب شانس خوب به دست آورند. در هفته هاي گذشته به سراغ حيوانات و شانس رفتيم. اين هفته نيز آن را ادامه مي دهيم. وجود كفشدوزك ها نيز نشانه شانس است. اگر يكي از آنها روي دستتان نشست خال هاي پشتش را بشماريد تا ببينيد كه شانس در چند ماه با شما همراه خواهد بود. اگر خواستيد كفشدوزك را پرواز دهيد و رهايش كنيد مي توانيد آرزويي كنيد و بگوييد: كفشدوزك، كفشدوزك پرواز كن به خونه ات. خانه ات آتش گرفته و بچه هايت رفته اند. در سنت هاي انگليسي آمده: كفشدوزك سريع پرواز مي كند، چون حرف و زبان ما را مي فهمد ولي در واقع كفشدوزك دست هاي ما را دوست ندارد! در مورد عنكبوت ها نيز مي گويند: در قديم عنكبوت ها را علت به وجود آمدن بيماري ها مي دانستند و اگر اتفاقي يكي از آنها را كشتيد، منتظر باشيد، بدشانسي خواهيد آورد! مثل شعر قديمي كه مي گويد: اگر آرزو مي كنيد كه كامياب باشيد اجازه بده عنكبوت زنده باشد دليل اين باور بسيار ساده است; در قرون وسطا براي از بين بردن حشرات وجود عنكبوت بسيار مهم بوده است. ديدن يك عنكبوت كه در حال تار بستن است، نشانه خوبي است كه به تعبيري به معناي اين است كه در مدت كوتاهي مقداري لباس نو به دست مي آوريد. اگر عنكبوتي به روي صورت و يا لباستان بيفتد، مخصوصا اگر عنكبوت قرمز باشد، به معناي آن است كه به زودي مقداري پول به دستتان مي آيد. همچنين مي گويند تار عنكبوت ويژگي هاي بسياري دارد، مثلا اگر جايي در بدنتان زخم شده باشد و خونريزي آن شديد باشد، بهتر است براي بند آمدن خونريزي، تار عنكبوت را روي باند بگذاريد و مطمئن باشيد كه خون آن زخم بند خواهد آمد.