Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54085S3

Date of Document: 2002-02-14

تلاش براي رسيدن به روابط زناشويي مستحكم رمزخانواده هاي خوشبخت ازدواج طرح و جرياني پيوسته همچنانكه است، يك فرد در برقراري ارتباط سعي در گذر و تلاش براي استمرار روابطش با ديگران در مراحل مختلف دارد، زناشويي هم به همين گونه است و صميميت و استمرار در اين ارتباط نياز به وجود صداقت، تعهد، دقت و مراقبت، روابطي دوجانبه، تلاش و استفاده از مهارتها براي ايجاد رشد، دارد. همچنين نحوه ارتباط بين زن و شوهر بر تفاهم و قابليت اجتماعي فرزندان موثر است. برخي روانشناسان براين باورند كه روابط زناشويي صحيح در بهبود وضعيت جسمي و روحي موثر بوده و تضميني برسلامت جسمي و روحي زن و مرد خواهد بود. در نتيجه، روابطي كه براساس آيين همسرداري ايجاد مي گردد، بر نقش زن و شوهر به عنوان والدين تاثير داشته و به نوبه خود موجب تعديل رفتار فرزندان مي گردد، براي مثال مطالعات نشان داده است كه هماهنگي در روابط بين زن و شوهر در برخورد با فرزندان در ارتقاء صلاحيتها و رشد مطلوب شخصيت فرزندان موثر است و ديگر آنكه وجود اختلاف و درگيري بين زن و شوهر موجب تاخير در بلوغ فكري فرزندان شده و اين كودكان در مدرسه دچار مشكلات فراواني گشته و داراي شخصيت ضد اجتماعي و گوشه گير خواهند شد. زوجهايي كه در روابطشان دچار مشكل نيستند و از ازدواج با يكديگر احساس رضايت مي كنند، انتظاراتي كه از فرزندان خويش دارند داراي هماهنگي و شباهت بيشتري است و همين انتظارات مشخص و ثابت موجب مي گردد تا فرزندان همگام با انتظارات والدين تربيت گردند. به علاوه، كودكان از همان اوان كودكي عشق، امنيت و روابط دوستانه را فرا مي گيرند. والديني كه ويژگيهاي رفتاري آنان در ارتباط با يكديگر مطلوب بوده و الگوي مثبتي براي رفتار فرزندانشان هستند، موجب مي گردند فرزندانشان از روابط صميمانه تر و پايدارتري با ديگران برخوردار باشند. زوجهايي كه درروابط زناشويي و رفتار با فرزندانشان داراي هماهنگي و پشتيباني دوجانبه كمتري هستند علاوه بر اينكه دچار عدم اعتماد به نفس مي گردند در برخورد با فرزندانشان در مقايسه با زوجهايي كه با يكديگر رفتاري گرم و داراي پشتيباني دوجانبه هستند، درگيري بيشتري خواهند داشت و اين موضوع ارتباطي به سن كودك ارشد شما كه در سنين پيش دبستاني و يا در مرحله بلوغ باشد، ندارد. (زيرا اين دو مرحله از رشد كودك از بحراني ترين مراحل رشد رواني كودك است ) محققان دريافته اند كه ويژگي هاي معين و تعريف شده اي است كه زوجين با به كار بستن آنها در زندگي از خانواده شادتري به نسبت ديگر خانواده ها برخوردار خواهند گشت: حمايت صميمي و متقابل زوجين زن و شوهر مي توانند يكديگر را به طرق مختلف حمايت و تاييد كنند تا از زندگي مشترك شادي برخوردار گردند. هم ياري احساسي اگر زوجين به عنوان منبع ايجاد عشق و تاثير مطلوب بر يكديگر رفتار كنند، موجب مي گردد هر دو احساس راحتي و امنيت بيشتري كرده و اغلب موجب اعتماد به نفس و احساس رضايت متقابل مي گردد. كمك محسوس به يكديگر اين مسئله اي خجالت آور و محرمانه نيست كه پرورش كودكان نيازمند همياري و همكاري بسيار زن و شوهر به است هر حال، زوجين مي توانند در همياري يكديگر محسوس تر عمل كنند: در كارهاي منزل، نگهداري و مراقبت از فرزندان، وظايف مربوط به شغل، انجام وظايف مربوط به دوستان، اقوام و خانواده به يكديگر كمك كنند زيرا انجام مسئوليت به صورت گروهي موجب كاهش اضطراب فرد مسئول گشته و حمايت دوجانبه زوجين را در پي خواهد داشت. مشورت و راهنمايي زوجين به يكديگر زن و شوهر مي توانند منابع مهمي از اطلاعات، نصايح و تكنيك هاي حل مشكلات در موضوعات شخصي و كاري يكديگر باشند. با اختصاص دادن زمان و انرژي بيشتر براي كمك به يكديگر مهارتهاي تربيت فرزندان بهبود مي يابد و همچنين وقتي زن و شوهر در كار يكديگر مشاركت مي ورزند، تطبيق و تعادل زوجين بيشتر گشته و كيفيتي اينچنين مطلوب، فوايد بسياري را ضامن مي گردد كه از جمله: تداوم زناشويي زوجين، روابط مثبت والدين با فرزندان و در نتيجه رشد بهتر كودكان را در پي خواهد داشت. تعهد زوجين زوجين بايد عميقا نسبت به يكديگر متعهد بوده و نبايد شاديهايشان را حتمي و هميشگي بدانند. بلكه بايد مصمم باشند تا از صميميتي مستمر برخوردار باشند. تلاش براي رسيدن به يك روابط زناشويي مستحكم - گسترش برنامه ها در رسومات مذهبي و فرهنگي خانواده: با گسترش برنامه ها و رسومات مذهبي و فرهنگي خانواده موجب معنا بخشيدن به روابط افراد خانواده گشته و به شفافيت قوانين و مسئوليت هاي افراد خانواده كمك خواهد كرد. مراسم خانواده مي تواند هر چيزي اعم از مراسم عبادي - مذهبي همانند: اولين حضور فرزندان در مراسم مذهبي و برخوردهاي روزانه مثل اينكه وقتي يكي از اعضاي خانواده به خانه بازمي گردد، چگونه به او خوش آمد گفته و احوالپرسي كنيم، باشد. وجود و تداوم مراسم خانوادگي به صورت روزانه، يكي از مهمترين برنامه هاي زندگي است و ضمنا تقويت جنبه هاي مذهبي -اعتقادي خانواده موجب مي گردد تا افراد خانواده در برابر بحرانهاي زندگي بهتر مقابله كنند. - فعاليت دسته جمعي در اوقات فراغت: به عنوان زوجي كه براي كسب فرصت هاي مناسب به منظور روابط خوب، در تلاشند، طرح و برنامه ريزي فعاليت هاي دسته جمعي در اوقات فراغت بسيار مناسب است. زيرا فعاليت و سرگرمي دسته جمعي خانواده موجب نزديكي و صميميت آنها بايكديگر مي گردد. بهرحال، تحقيقات نشان داده است كه خانواده هايي كه داراي برنامه هاي دسته جمعي هستند از زندگي در كنار يكديگر رضايت بيشتري داشته و از روابط صميمانه تري با يكديگر برخوردارند. - اختصاص يك روز در ماه به گفت وگوي خصوصي: به گونه اي برنامه ريزي كنيد تابتوانيد يك روز در ماه را در جايي خلوت و فارغ از مسئوليت كاري راجع به مسائل فرزندان صحبت كنيد. بهتر است زماني را انتخاب كنيد كه هزينه زيادي را به خانواده تحميل نكند. در حقيقت اين گفت وگو مي تواند بسيار آسان و بدون هزينه باشد. براي مثال هنگامي كه شب فرزندانتان به رختخواب رفتند يا زماني كه آنها با دوستان يا اقوام بوده، زمان مناسبي است كه در مورد مشكلات، سلايق و مسائل فرزندانتان تبادل نظر داشته باشيد. - دقت در هنگام گوش كردن به سخنان مخاطب: بيشترمردم در هنگام گفت وگو چيزي بيش از اين نمي خواهند كه مخاطبشان به سخنان آنها با دقت گوش دهد. به سخنان همسرتان آنچنان گوش دهيد كه او بداند برداشت او از موضوع از بالاترين اولويت برخوردار است. به سخنان همسرتان با اين پيش فرض كه آنچه او مي گويد مورد قبول شماست و يا حداقل آرزويتان، درك و فهم و پذيرش آن چيزي است كه او مي گويد، گوش فرا دهيد. همچنين با اين هدف كه بتوانيد هرچه بيشتر موضوع مورد بحث را روشن تر سازيد به سخنان همسرتان گوش فرا دهيد. اگر در برداشت خود از گفته هاي همسرتان مردد هستيد بهتر است با طرح سوالاتي از او سعي كنيد كه پيام و منظور اصلي او را از سخنانش برداشت كنيد. - ارتباط محبت آميز و عاشقانه با همسرتان: آخرين باري كه به همسرتان ابراز عشق كرده ايد چه وقت بوده؟ است! آيا همه زندگي شما در كار، رفت و روب خانه و مراقبت از فرزندانتان خلاصه شده؟ است! آيا سعي مي كنيد هر از چندگاهي به همسرتان بگوئيد كه دوستش؟ داريد! متخصصان و زوجين معتقدند كه اگرچه ابراز علاقه كاري ساده است اما تاثيري معجزه آسا دارد و يكي از راههاي رضايت از زندگي مشترك براثر ابراز محبت ايجاد مي گردد و اولين نشانه هاي سردشدن روابط زوجين عدم اظهار علاقه به يكديگر است. صفات مثبت و آنچه او انجام مي دهد را ستايش و تحسين كنيد. بهتر است بدانيد يكي از مهمترين يافته ها در تحقيقاتي كه به منظور ايجاد يك ازدواج موفق بوده، تاثيربيان بريك اساس منطقي و معقول است. - احترام به احساسات يكديگر: نسبت به نيازها و احساسات يكديگر حساس بوده و آنها را مورد توجه قرار دهيد و به سليقه متفاوت يكديگر احترام بگذاريد. اگرچه استقلال شخصي شما مهم است و مايليد عقايد خويش را مطرح كرده، تصميم گرفته و تا رسيدن به مقصود پيگير آن باشيد. اما بايد هماهنگي با همسرتان از اولويت برخوردار باشد. - حل و فصل اختلافات: حتي بهترين زوجها نيز گاهي تصادفا دچار درگيري و اختلاف مي گردند. وقتي زن يا شوهر، ديگري را مي رنجاند بهتر است اجازه دهند كه هر دو آرام شده و موضوع را موقتا فراموش كنند و بعد براي حل اختلاف، موضوع را دوباره بررسي كنند. پس بهتر است صادق و صريح بوده و با ديدي مثبت به موضوع نگاه كنيد. معمولا حل اختلاف، بخشش و گذشت طرفين را نياز دارد پس سعي كنيد خطاي يكديگر را ببخشيد. با انجام اين كار علاوه بر رفع اختلاف بين شما و همسرتان صميميت و صداقت برقرار مي گردد. زوجيني كه دوست دارند به يك زندگي زناشويي خوب دست يابند، بايد تلاش كنند و گاهي حتي مجبور به تغيير بعضي خصوصيات خود مي گردند اما بدانند كه بهبود روابط زناشويي و زنده نگه داشتن آن بدون انعطاف پذيري و سعي و تلاش امكان پذير نيست و ازدواج سالم و استوار فقط از روي خوش شانسي حاصل نمي شود و چه بسيار زوجيني كه با تلاش و فداكاريها زندگي مشترك استوار، سالم و شاد به دست آورده اند. همچنين والديني كه به رشد شخصيتي و اجتماعي فرزندشان اهميت مي دهند، با صرف كمي انرژي و حوصله زندگي زناشويي مستحكم و مطلوبي داشته و از خانواده اي شاد و سالم برخوردار مي گردند. منبع: بخش علوم و تحقيقات خانواده، اوهايو ترجمه: معصومه ح. نوري