Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54078S5

Date of Document: 2002-02-13

گزارش چهارمين جلسه دادگاه شهرام جزايري تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري عرب متهم به اخلال درنظام اقتصادي كشور، ديروز در مجتمع قضايي امام خميني (ره ) به رياست قاضي حسيني برگزار شد. قاضي حسيني در ابتداي اين جلسه گفت: با توجه به ابعاد مختلف اين دادگاه و مطرح شدن اسامي برخي افراد در پي دفاعيات متهمان و بازتاب آن در بين نخبگان، مطبوعات و نيز اقشار مختلف مردم، اين دادگاه كانون توجه جامعه شده است. وي افزود: تمامي متهمان و وكلاي مدافع آنان از تمامي حقوق قانوني در مورد دفاع از موارد اتهامي ايراد شده بنابر اقارير مطرح شده، برخوردارند. قاضي حسيني گفت: مبناي تشكيل دادگاه احقاق حق و اجراي وفق حق، قانون است و در اين خصوص شبهات و ادعاهاي واهي و تحليل هاي غرض آلود مانند اخباري چون شكنجه متهمان و يا گزينشي عمل كردن جايي ندارد. وي خاطرنشان كرد، تنها اعترافات صريح متهمان، مدارك، شواهد و تحقيقات مكفي ملاك است و در صورت فقدان آن ملاك، برداشت حاكم است. قاضي حسيني در ادامه از متهم رديف دوم حسين كربلايي محمدحسين خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به برخي سئوالات پاسخ دهد. وي پرسيد: آيا دريافت مبلغ ميليون 400 تومان به عنوان رشوه از جزايري را قبول داريد يا؟ خير كربلايي در پاسخ گفت: دريافت پول به عنوان رشوه از جزايري را قبول ندارم. قاضي حسيني پرسيد: مرحله اول دريافت مبلغ 400 ميليون تومان از شهرام جزايري چه زماني؟ بود كربلايي گفت: مرحله اول در اسفند 79 يعني در آستانه نوروز سال 80 و آخرين بار اواخر خرداد يا تير سال 80 بود. قاضي حسيني گفت: با توجه به اين كه صندوق در هر مرحله ال سي ها را تاييد مي كرد، دريافت اولين مرحله قبل از انجام كار يعني صدور ضمانت نامه بوده وي است افزود: آقاي كربلايي، شما در توضيحات گفته بوديد كه من وجوهات رابعد از انجام كار صدور ضمانت نامه دريافت كردم يعني در اسفند 79 تا ارديبهشت طول 80 كشيد در صورتي كه گشايش ال سيها در بانك ملي شعبه دوبي قبل از انجام عمليات دريافت وام بوده است. كربلايي گفت: اصل موضوع صدور ضمانت نامه است و ضمانت نامه در بهمن ماه صادر شده و گرفتن وثيقه در قبال آن نيز كاري عادي بوده است. قاضي حسيني پرسيد: آيا صرف صدور ضمانت نامه از سوي صندوق ضمانت صادرت اتمام كار تلقي؟ مي شود كربلايي گفت: از نظر هيات مديره مهمترين بخش، صدور ضمانت نامه است و پس از آن نيز روال اداري است كه بايد طي شود و پيگيري هاي حوزه معاونت فني نيز از اقداماتي است كه پس از صدور ضمانت نامه بايد دنبال شود و از نظر صندوق مرحله اصلي صدور ضمانت نامه است. قاضي حسيني گفت: با توجه به تكرار دريافت وجوه و نگهداري آن به مدت شش ماه، توضيح دهيد كه اين مورد چگونه قابل توجيه؟ است كربلايي در پاسخ گفت: اين وجوهات در قبال انجام دادن كاري دريافت نشده بلكه صرفا براي انجام كار خيريعني ساخت مجموعه پيش دانشگاهي در جنوب تهران بوده و علت نگهداري آن نيز صرفا برنامه ريزي صحيح براي احداث آن بوده است. قاضي حسيني در ادامه دادگاه از كربلايي پرسيد: با توجه به حساسيت شمانسبت به فعاليت هاي اقتصادي شهرام جزايري، صندوق ضمانت صادرات چگونه بررسي كارشناسي درباره فعاليتهاي اقتصادي وي نكرده و گزارش بي محتوايي راتاييد كرده؟ است كربلايي گفت: هيات مديره صندوق ضمانت صادرات پس از شنيدن توضيحات جزايري در مورد طرحهاي صادراتي و اقدامات در حال انجام وي از ميزان 185 ميليون دلار تسهيلات پيشنهادي 50 ميليون دلار آن را مورد تاييد قرار داد. كربلايي افزود: يكي از بحث هايي كه در صندوق ضمانت صادرات مطرح بود و مورد تاييد اين صندوق نيز قرار گرفت و از برنامه هاي 5 ساله اين صندوق نيز بود موضوع انعطاف پذيري در زمينه ارائه خدمات به صادركنندگان بود كه مجمع نيز آن را تاييد كرد. وي خاطرنشان كرد: اگر صادركننده اي براي ترهين (به رهن گذاشتن ) اموال به زمان نياز داشت، اين امكان براي او فراهم مي شد كه با ارائه يك تضمين كافي به صندوق ضمانت صادرات، كارهاي وي انجام شود و ارائه خدمات به پروفيل ساوه نيز از اين نوع خدمات بود. قاضي پرسيد: آيا مواردي هم هست كه در قبال صدور ضمانت نامه سند و وكالت دريافت نكرده؟ باشيد كربلايي گفت: براساس اعتبارسنجي از برخي شركت ها همچون مجتمع صنعتي بوشهر، سفته گرفتيم. قاضي حسيني پرسيد: چرا به رغم هشدار كارشناسان مبني بر ترهين املاك جزايري از اين كار مانع؟ نشديد كربلايي گفت: آقايان هيچ وقت در مورد عدم دريافت وكالت نامه هشداري به من نداده اند و من نيز براساس اقداماتي كه در حوزه معاونت فني صندوق ضمانت صادرات صورت گرفت، امضا كردم. وي افزود: پس از تاييد كارشناسان و امضاي معاونت فني و اتمام كارها زماني سند براي امضا مي آيد كه سيستم بررسي ها و مراحل لازم را انجام داده باشد و هيچگاه هشداري نبوده است. قاضي حسيني پرسيد: چرا اسناد توسط صندوق ضمانت صادرات به جزايري عودت داده؟ شد كربلايي گفت: از دفتر حقوقي بايد البته پرسيد شايد به دليل نياز براي ارائه به شهرداري گرفته شده باشد كه اين نيز يك امر و روال عادي است. قاضي حسيني گفت: در حالي كه ضمانت نامه در بهمن 79 صادر شده است در مجموع مكاتبات پديده تجارت با صندوق ضمانت صادرات 30 درصد كارمزد پيش پرداخت نقدي و الباقي به صورت اقساط شش ماهه بوده كه خلاف عرف انجام شده است، آيا اين موضوع با اطلاع شما بوده؟ است كربلايي گفت: در طول اين مدت 55 روز انفرادي و چند روز كه در بازداشت بوده ام، پرونده را نديده و مغز من نيز كامپيوتر نيست و هنوز اين پرونده را كه آقايان ادعا مي كنند نديده ام. كربلايي افزود: اگر منظور اين است كه هنگام صدور ضمانت نامه 30 درصد پرداخت كرده اند تصور نمي كنم كه چنين چيزي باشد. قاضي حسيني در ادامه از كربلايي خواست تا در خصوص كاهش تخفيف 30 درصدي ضمانت نامه به 15 درصد براساس دستورالعمل اداري و اين كه صادركننده 15 درصد ضمانت نامه را به عنوان پيش پرداخت بپردازد و الباقي آن يعني 85 درصد ديگر را در زمان دريافت ضمانت نامه پرداخت كند توضيح دهد. كربلايي گفت: اين اقدام بر اساس برنامه اول قانون صندوق ضمانت صادرات اجرا شده و از بحث هاي معمول است كه بخشي از كارمزد موقع دريافت تاييديه گرفته مي شود و فكر هم نمي كنم كه پرداخت نشده باشد.