Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54078S1

Date of Document: 2002-02-13

تجليل مقام معظم رهبري از حماسه پرشكوه بهمن 22راهپيمايي حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به ملت بزرگ ايران با تجليل از حماسه عظيم و پرشكوه راهپيمايي سراسري 22 بهمن تاكيد كردند: حضور آگاهانه ملت يكي از زيباترين جلوه هاي قدرت لايزال الهي است و باعث شده است كه انقلاب همچنان زنده و توفنده باقي بماند و تا اين حضور پرشكوه ادامه دارد دشمن نخواهد توانست سيطره دوباره خود را بر كشور عزيز ايران برقرار كند. متن پيام مقام معظم رهبري به اين شرح است: ملت عزيز ايران! حماسه ي عظيم و پرشكوه بيست و دوم بهمن امسال، بار ديگر همت و اراده ي شما را در حراست از عزت انقلابي و شرف ملي به همه نشان داد; دلبستگي شما به نظام اسلامي را به نمايش نهاد; و عزم راسخ شما را در دفاع از پرچم برافراشته ي اسلام تجسم بخشيد. اين حضور آگاهانه و پرمعنا يكبار ديگر قدرت لايزال الهي را كه بيداري ملتها و حضور بهنگام آنان، يكي از زيباترين جلوه گاههاي آن است، به رخ مادي انديشان و ساده نگران عالم كشيد. درود بر شما كه در همه ي دورانهاي انقلاب، نياز لحظه ها را بخوبي تشخيص داده و به نيكوترين وجهي، نقش آفريني كرده ايد. ديروز هر تحليلگر سياسي در هر گوشه ي جهان، مضمون راهپيمايي سراسري شما را بدرستي دريافت. همه ديدند كه سخنان تهديدكننده و اهانت آميز سردمداران كاخ سفيد چگونه پاسخ غيورانه و صريح ملت ايران را به دنبال داشت. در بيست و سه سال گذشته همواره چنين بوده و از اين پس نيز همواره چنين خواهد بود. شيطان بزرگ بخطا، ملت ايران را جدا از نظام اسلامي قلمداد نمود، و ملت ايران، با صداي بلند دلبستگي خود به اسلام و امام و نظام را فرياد كرد. شيطان بزرگ مكارانه خدمتگزاران نظام اسلامي را به تفرقه فراخواند، و ملت ايران و همه ي مسئولان نظام، يكصدا و يكپارچه پيكره ي متحد و باصلابت خود را به او نشان دادند. شيطان بزرگ متكبرانه از چنگ و دندان خونين خود حرف زد و مردم و خدمتگزارانشان قدرت شكست ناپذير انساني و ملي خود را به رخ او كشيدند. ملت ايران و مسئولان كشور با عبرت گيري از سرنوشت ملتهائي كه در پنجه ي استكبار جهاني گرفتار شده اند، حيله ي شيطان بزرگ را در اتهاماتي كه به نظام مقتدر جمهوري اسلامي وارد مي سازد بخوبي شناخته و هدف او را كه سيطره بر ايران عزيز و تامين منافع نامشروع خود از ثروتهاي مادي و معنوي ملت مظلوم ماست، بدرستي تشخيص داده اند. رژيم آمريكا كه بيشترين ترورها را در طول سالهاي متمادي به راه انداخته، بيشترين دشمني را با حكومتهاي مستقل آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي سازمان دهي كرده، مرتجعترين حكومتهاي كودتايي و تحميلي را زير حمايت خود گرفته، پرشمارترين سلاح مرگبار را به سراسر جهان فرستاده، خطرناكترين تروريستها را به دست خود به ميدان گسيل داشته يا در دامن خود بزرگ كرده، بيشترين افراد غيرنظامي را به خاك و خون كشيده، مظلومترين ملت جهان يعني ملت فلسطين را از طبيعي ترين حقوق انساني محروم دانسته و به درنده ترين رژيم هاي جهان يعني رژيم صهيونيستي بيشترين كمك را كرده، دهها سال رژيم جبار و فاسد پهلوي را برپا نگهداشته و با ملت ايران در صحنه ي اقتصادي و نظامي و سياسي زشت ترين جفاها و خيانتها را روا داشته، اكنون نظام مردمي و مستقل و آزاده ي ايران را به طرفداري از تروريسم و نقض حقوق بشر و توليد يا فروش سلاح متهم مي كند! كيست نداند كه شعار طرفداري از حقوق بشر و دموكراسي سردمداران كاخ سفيد فريب و دروغ رسوائي بيش؟ نيست كيست نداند كه جرم ملت ايران و نظام اسلامي از نظر استكبار آن است كه با شجاعت و صراحت، دست رد به سينه ي فزونخواهي چپاولگران و مداخله جويان بيگانه زده؟ است آري، ملت ايران و مسئولان كشور، راه عدالت خواهي و استقلال طلبي را آگاهانه انتخاب كرده اند و بر آن پاي خواهند فشرد و بي گمان پيروزي در همه ميدانها از آن مردم حق طلب و رشيد و آگاه خواهد بود. لازم مي دانم به ملت عزيز و شريف عرض كنم: بخاطر حضور آگاهانه ي شما در ميدان است كه انقلاب همچنان زنده و توفنده است و تا شما در صحنه ايد دشمن نخواهد توانست سيطره ي دوباره ي خود را بر كشور عزيزتان برقرار كند. فتوحات و موفقيتهاي شما در بيست و سه سال گذشته، بسيار بزرگ و تاريخي و اثرگذار در سرنوشت كشور و سرنوشت اسلام بوده است و تنها با استقامت در اين راه است كه كشور عزيز ما خواهد توانست آثار شوم مادي و معنوي سلطه ي درازمدت بيگانگان را بزدايد و در همه ي ميدانها به هدفهاي بزرگ خود برسد. به مسئولان محترم همه ي دستگاهها نيز يادآوري مي كنم كه قدر نعمت بزرگ الهي را كه همان ايمان و عزم و آگاهي و حضور اين ملت سرافراز است بدانند و شكر آن را كه خدمتگزاري صادقانه است به جاي آورند. مسئولان كشور در قواي سه گانه و همه ي فعالان سياسي و فرهنگي بدانند كه حفظ منافع ملي در وحدت كلمه و پرهيز از تفرقه و اختلاف است. سليقه ها و گرايشهاي متفاوت نبايد در صحنه ي افكار عمومي به نزاع و مجادله و كشمكش تبديل شود و دشمن كمين گرفته را اميدوار همه كند با هم به نيازها و خواسته هاي بحق مردم در امور اقتصادي و فرهنگي بينديشند و براي تامين آن دست به دست يكديگر بدهند. شجره خبيثه فساد اقتصادي را كه از جمله ي دامهاي مهلك دشمن و موجب بي عدالتي در اداره ي امور كشور و مايه ي ورشكستگي مادي و معنوي است خطرناك بدانند و همه با هم در ريشه كني آن همكاري كنند. در كار قانون گذاري، به نيازهاي حقيقي مردم توجه كنند; در كار قضاوت عدل و انصاف را سرلوحه سازند و حفظ آبروي افراد را فريضه ئي بزرگ بشمارند; در كار مديريت و اجراء، به مديران و ماموران امين و كارآمد تكيه كنند و دستهاي خائن را از بيت المال مسلمانان قطع نمايند. به خدا توكل كنند و به اين ملت بزرگ اعتماد بورزند و مطمئن باشند كه خدا همراه نيكوكاران و سنتهاي الهي مدافع و پشتيبان آنها است. والسلام عليكم و رحمه الله سيدعلي خامنه اي 11 / 23 / 80