Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54075S2

Date of Document: 2002-02-13

در 13 بهمن 16تا ماه مصرف بنزين درصد 16 درصد افزايش يافت وگازوئيل 10 طي پانزده روز اول ماه جاري 676 ميليون و پانصد هزار ليتر بنزين در كشور مصرف شده است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 78 ميليون ليتر افزايش نشان مي دهد. مصرف بنزين طي نيمه اول بهمن ماه سال قبل 598 ميليون و پانصد هزار ليتر بوده است. براساس گزارش روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، در پانزده روز اول بهمن ماه امسال، متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 45 ميليون و يك صد هزار ليتر بوده است. اين گزارش همچنين حاكي است طي اين مدت 586 ميليون و پانصدهزار ليتر نفت سفيد و يك ميليارد و 228 ميليون و پانصد هزار ليتر نفت گاز مصرف شده كه اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 4 درصد /8 7و درصد رشد نشان مي دهد. براساس آمار منتشر شده از سوي روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش طي 14 15 روزهاي 13 و 16 بهمن ماه امسال ميليون 193 و 300 هزار ليتر بنزين موتور 167 ميليون و هزار 900 ليتر نفت سفيد و 357 ميليون و 900 هزار ليتر نفت گاز مصرف شده است كه اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب رشدي معادل 16 يك و 10 درصد را نشان مي دهد.