Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54073S2

Date of Document: 2002-02-13

ماموريت تعريف شده براي مناطق آزاد ديدار از سرزمين هميشه بهار گزارش خبرنگار همشهري از سفر به منطقه آزاد چابهار ( ) 9 مديران مناطق آزاد نمي توانند در درازمدت خلاف ماموريت تعريف شده خود صرفا براي حفظ ساختارهاي گذشته، به سازوكارهاي موجود تن دهند ... اما، ما به جاي خوبي رسيده بوديم. ديدار ما از منطقه آزاد چابهار مقارن با روزهايي بود كه تعارض بين ديدگاه هاي مجلس و شوراي نگهبان درزمينه سرمايه گذاري خارجي نمودي دوباره يافته بود. اين بار بهانه اين بود كه در ميان سرمايه گذاران خارجي، جاسوس هم هست و خريد ملك توسط آنها استقلال كشور را به مخاطره مي اندازد. اين تلقي ها همراه با دريافت اين خبر كه گويا مدتي پيش برخي مديران مناطق آزاد درپي خريد خدمت مديريت خارجي از مبدا7 دبي بوده و مذاكراتي انجام داده اند بلاتكليفي ملي ما را كه حاصل عدم تفاهم و دوري ديدگاه ها درزمينه مسائل كلان اقتصادي و توسعه اي هستند به خوبي برجسته مي كرد. اين را در چابهار نشنيدم ولي اگر كسي مي گفت مشكل نارسايي و ناكامي در مناطق آزاد هم ريشه در مسائل خفته در تهران دارد حقيقتي مسلم گفته بود. در نگاه ناظر خارجي اوضاع، چندان هم بد به نظر نمي رسد، هرچند مديريت منطقه آزاد چابهار چندان خوش بين نيست (البته اين يكي جاي خوشبختي دارد ) بابايي - قائم مقام منطقه آزاد چابهار - در پايان حرف هايي كه زده بود گفت با اين توصيفات، شانسي بيشتر از تبديل مناطق آزاد به پايگاه ورود بخشي از نياز جامعه به كالاهاي خارجي وجود نخواهد داشت. ما حتي نتوانسته ايم افق نگاه خود را درزمينه ايجاد اشتغال تحت عنوان ايجاد اشتغال ملي توسعه دهيم و نه فقط ايجاد كار براي مردم محلي... حق با بابايي و همكاران است و خاتمي كه آنها را با تعريف جديدي به منطقه فرستاده است لابد بايد طرحي نو براي در انداختن نيز به آنها بدهد. دولت آقاي هاشمي رفسنجاني مي توانست مديران مناطق را مامور كند خودشان پول درآورند و خرج منطقه كنند. خاتمي توصيه نمي تواند وزير دارايي پيشين او براساس راهكارهاي اجرايي برنامه سوم درزمينه ( پيش بيني بودجه در بودجه سالانه كشور براي تامين مالي لازم براي كمك به توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد ) بايد به اجرا درآيد و البته براساس همان توصيه ها، (منوط به تحقق جهت گيري مناسب ). جهت گيري مناسب در همين توصيه ها به شرح زير است: تدوين يك استراتژي روشن و مبتني بر رهنمودهاي برنامه سوم، تهيه جدول زماني تحديد واردات كالاهاي ساخته شده خارجي از مناطق آزاد به داخل كشور متناسب با تامين مالي دولتي و چند بند مبتني بر تهيه طرح هاي جامع كه از ذكر آنها مي گذرم. شايد به خاطر نياز به پديد آوردن همين طرح هاي واقعگرايانه و اصلاحي بود كه قائم مقام مديرعامل منطقه آزاد چابهار حين گفت وگويي كه با او داشتم از جست وجوي مخاطب پردانش براي همكاري سخن گفت و بيشترين نياز خود را نيروي انساني كارآمد و فكري توصيف كرد. اين نياز واقعا وجود دارد. سازماني كه مدير سرمايه گذاري آن در گذشته كارمند روابط عمومي - هرچند كارمندي برجسته - بوده است، جز جست وجوي مديريت و كارشناسان داراي دانش و تخصص چه مي تواند؟ كرد آيا مديريت يك سازمان ايجاد كننده و توسعه دهنده يك منطقه آزاد براي پردازش صادرات در نقطه اي كه دو كريدور از سه كريدور طراحي شده بين المللي براي مبادلات جهاني از آن مي گذرد، حتما بايد جشنواره تجاري - تفريحي سازماندهي؟ كند..از طرح پرسش و مسائل مشابه مي گذرم. اما از يك مساله نمي توان گذشت. مديران ارشد مناطق آزاد نمي توانند به مدتي طولاني خلاف عقيده و ماموريت تعريف شده و پذيرفته شده خود صرفا براي حفظ ساختارهاي ايجاد شده به سازوكارهاي موجود تن در دهند. يكي از آنان مي گفت باتوجه به اين كه بالاخره اين منطقه هست و حيات دارد، ما موظف به حفظ آن هستيم. مي خواهيم در چارچوب حداقلي حيات فعلي حركت كنيم تا زماني كه زمينه فراهم شود. آنها تا چه زماني مي توانند ادامه؟ دهند تا وقتي پيوستن به WTO حتي همين حيات نصفه نيمه را پايان؟ دهد ادامه دارد