Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801124-54072S3

Date of Document: 2002-02-13

درصد 95 داروهاي دامي مورد نياز كشور در داخل توليدمي شود تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير جهاد كشاورزي گفت درصد 95 داروي هاي دامي مورد نياز كشور در ايران توليد مي شود. محمود حجتي، روز سه شنبه در دوازدهمين كنگره دامپزشكي، اظهار اميدواري كرد، با همكاري دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي ايران و ديگر مراجع بين المللي، ماده موثر داروي هاي دامي مورد نياز دامپزشكي، در ايران توليد شود كه در اين رابطه، توجه دولت ضروري و واجب است. وي با اشاره به مشكلات غيربهداشتي توليد و عرضه محصولات دامي كه به صورت باز عرضه مي شود، بر تغيير اين روش تاكيد كرد و اظهار داشت: توليد و عرضه محصولات دامي به صورت بسته و نيمه بسته سياست اجرايي ما است كه مي تواند در اين زمينه نقش آفرين باشد. حجتي، سياست صنعتي و نيمه صنعتي كردن توليد فراورده هاي دامي را يكي از برنامه هاي محوري وزارت جهاد كشاورزي در دوران اجراي سومين برنامه توسعه ذكر كرد و حضور متخصصان در اين زمينه را مفيد و موثر دانست. وزير جهادكشاورزي با يادآوري حساسيت امور دامپزشكي، بر توليد و عرضه فرآورده هاي دامي و لبني به صورت بسته و بهداشتي تاكيد كرد. حجتي، رعايت نشدن مقررات در قرنطينه هاي دامي مرزي را يكي از رنج هاي تاريخي ايران دانست كه ورود غيرقانوني دام زنده ازنقاط مرزي برخي كشورهاي همسايه نظير پاكستان، افغانستان و عراق در آن موثر بوده است.