Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801123-54063S5

Date of Document: 2002-02-12

خاتمي در جمع ديپلمات هاي مقيم سلطه ناپذيري و ايران: آرمان ايرانيان، استقرار مردمسالاري است گروه سياسي: سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در آستانه بيست ودوم بهمن در جمع سفرا و روساي نمايندگي هاي خارجي مقيم ايران با تبيين مباني انقلاب اسلامي كه حركت از پايگاه دين و معنويت براي استقرار مردمسالاري بود، اين انقلاب را پاسخي به نياز عمومي جهان معاصر دانست. خاتمي اظهارات غيرمسئولانه و اهانت آميز جنگ طلبان در آمريكا را يادآور شد و گفت: مردم بزرگوار ايران پايبندي خود را نسبت به آرمان ها و ارزشهايي كه براي آن، انقلاب كردند، شهيد دادند و هزينه هاي فراوان پرداختند و نيز نسبت به اصل سلطه ناپذيري از يك سو و استقرار مردمسالاري از سوي ديگر نشان خواهند داد. رئيس جمهوري سپس با تبيين چارچوبها و موازين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي كشور تبلور يافته است گفت: جمهوري اسلامي ايران در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امو داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت مي كند. رئيس جمهوري سه اصل حكمت، عزت و مصلحت كه از سوي مقام معظم رهبري، پايه و اساس سياست خارجي ما تعيين شده است را تشريح كرد و گفت: ملت ايران با توجه به پيوند سرنوشت بشري، مصالح و منافع ملي خود را همسو و همراه با منافع ديگران مي بيند. خاتمي با تشريح ارتباط ميان فرهنگ با قدرت سياسي گفت: دوري زبان سياست و قدرت از زبان فرهنگ، ادب و حكمت نقص بزرگ مناسبات سياسي زمان ماست. اگر ما بتوانيم اين دو را با هم نزديك كنيم و بالاتر از آن، به سياست از منظر فرهنگ، معرفت و انسانيت نظر افكنيم تغيير مهمي در مناسبات سياسي و اجتماعي جهان ايجاد كرده ايم. رئيس جمهوري در ادامه افزود: من ضمن اداي احترام مجدد به ملت آمريكا با كمال تاسف اعلام مي كنم كه جايگاه اين ملت و شايستگي و منافع حياتي اش هزينه سياستهايي مي شود كه هيچ نسبتي با قانون اساسي آمريكا و آرمان هاي بشردوستانه بيان شده در آن ندارد. خاتمي با اشاره به بهبودروابط ايران با كشورهاي مسلمان، منطقه و فرامنطقه اي براساس اصول اعتمادسازي و تنش زدايي گفت: ما براي حل تنش ها و بحران هاي بين المللي سخت فعال بوده ايم و مدعاي ما هدايت و اداره سازمان كنفرانس اسلامي در دوران رياست و فعاليت قبلي و بعدي ما و همكاري و همراهي، در طي اين سالها با سازمان ملل متحد است. رئيس جمهوري سياست ايران در مورد افغانستان و همكاري در مبارزه با تروريسم، خشونت و واپس گرايي در سطوح دوجانبه منطقه اي و بين المللي را يادآور شد و گفت: همگان معترف هستند كه اگر حسن نيت و همراهي ايران نبود مشكل دل آزار افغانستان كه بيش از همه ما از آن رنج ديده ايم، به اين سادگي قابل حل نبود. همچنين رئيس جمهوري با تشريح پيامدهاي ديدگاه ائتلاف براي جنگ كه رقابت تسليحاتي، واگرايي، فراگيري تروريسم و سرانجام جنگ را به دنبال مي آورد، گفت: همه بايد نگران اين امر باشيم كه رئيس جمهوري آمريكا بالاترين رقم بودجه جنگي را به كنگره تقديم كرده است. رئيس جمهوري به پيشنهاد ايران به منظور ائتلاف براي در صلح اجلاس اخير سازمان ملل متحد كه موجب مبارزه با تروريسم و رشد همگرايي در جهان مي شود اشاره كرد و گفت: جهان امروز جهان از هم گسسته نيست و بشريت در آغاز هزاره سوم ميلادي نيازمند ائتلاف هاي صلح آميز و حل حكيمانه تضادها در ميان دولت هاست. خاتمي نتايج خوب ائتلاف چرخه سرمايه و توسعه در منطقه شرق آسيا و اروپا را يادآور شد و گفت: اين در حالي است كه در خاورميانه به لحاظ مركزيت بحران زاي منازعه فلسطين و اسرائيل بسياري از كشورها پيش از آنكه بتوانند به توسعه بينديشند، بايد به رفع تهديدهاي فزاينده فكر كنند، به خصوص كه آمريكا و حمايت از تروريسم دولتي آشكاري كه اكنون در فلسطين در جريان است و حمايت يك جانبه از كسي كه حداقل درميان خود غربي ها متهم است كه جنايتكار جنگي است، منطقه را در فضاي بحراني قرار داده است. پيش از سخنان رئيس جمهوري، صلاح زواوي سفير دولت فلسطين در تهران به عنوان مقدم السفرا سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را شادباش گفت و از تلاشهاي ايران در جهت بهبود وضعيت مردم و روابط با كشورهاي ديگر ستايش كرد.