Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801123-54062S4

Date of Document: 2002-02-12

معاون شهردار تهران: تمركز مديريت شهري ضروري است در كلان شهرها گروه شهري: تعريف و تبيين جايگاه شهرداري ها در كلان شهرهاي كشور به عنوان يك ضرورت اساسي مطرح است و با توجه به توسعه و گسترش روزافزون شهرهاي بزرگ امروزه لزوم تمركز مديريت شهري در فعاليت هاي اجرايي در كلان شهرها واقعيتي انكارناپذير به شمار مي آيد. مهندس محمد حقاني، معاون خدمات شهري شهرداري تهران، ضمن بيان اين مطلب در هشتمين نشست معاونين خدمات شهري كلان شهرهاي كشور اظهار داشت: همكاري دست اندركاران امور شهري مانند نيروي انتظامي و همراهي مراجع تاثيرگذار در فعاليت هاي مدني همچون دستگاه قضايي در اتخاذ تصميمات و اجراي اقدامات موثر در ارتقاء و بهره وري زندگي شهروندان نقش موثري را ايفا مي نمايد. به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، وي توجه و تلاش بيشتر در جهت ارائه بهينه خدمات شهري و افزايش سطح علمي كاركنان خدمات شهري و جذب افراد تحصيلكرده در اين حوزه را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: تعيين راهكارهاي جديد و نظارت و ارزشيابي فعاليت ها، فني نمودن عمليات و حمايت از پيمانكاران خدمات شهري به منظور تقويت بنيه اجرايي آنها از رئوس مهم اقدامات در دست انجام در حوزه خدمات شهري شهرداري تهران است. مهندس حقاني با اشاره به بحراني بودن شرايط زيست محيطي در كلان شهرها، از طراحي و مهندسي مشاغل شهري در شهرداري ها به عنوان رويكردي نو ياد كرد و ابراز داشت: يكي از سرفصل هاي اصلي در كلان شهرها آموزش عمومي به منظور تثبيت فعاليت هاي انجام شده و ارتقاي سطح آگاهي شهروندان با هدف شهروندسازي و شهروندمداري است.