Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801123-54055S4

Date of Document: 2002-02-12

روزنامه بنيان منتشر شد نخستين شما ره روزنامه بنيان امروز منتشر شد. اين روزنامه كه در 12 صفحه رنگي با زمينه اجتماعي اقتصادي سياسي و فرهنگي منتشر مي شود در نخستين شماره خود موضوع سياست ملي در قبال آمريكا را مورد بررسي قرار داده است. اين روزنامه با شعار آگاهي بنيان رهايي است به خانواده مطبوعات كشور پيوسته است. روزنامه همشهري براي دست اندركاران انتشار بنيان آرزوي توفيق مي كند.