Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801121-54043S2

Date of Document: 2002-02-10

ايران به دانش فني مميزي انرژي در ساختمان دست يافت سازمان بهره وري انرژي ايران با همكاري سازمان مديريت انرژي و محيط زيست فرانسه طي سال جاري با اجراي 5 طرح مطالعاتي به دانش فني انجام مميزي انرژي در ساختمان ها دست يافت. به گزارش خبرنگار ما در اين طرح ها انواع ساختمان هاي موجود در كشور شامل ساختمان هاي اداري، بيمارستان ها، هتل ها، مجتمع هاي مسكوني و آپارتمان ها موردبررسي قرار گرفته و علاوه بر انتقال دانش فني، شناسايي الگوي مصرف انرژي در ساختمان هاي كشور، برآورد تلفات موجود و در نتيجه تعيين ظرفيت هاي صرفه جويي، ارائه راه حل هاي مناسبجهت صرفه جويي و كاهش مصرف انرژي در هر يك از انواع ساختمان ها و توجيه اقتصادي هر يك از راه حل هاي پيشنهادي نيز مورد توجه واقع شده اند. به گفته برخي از كارشناسان با اين كه مميزي انرژي باعث افزايش قيمت تمام شده ساختمان ها مي شود ولي مقايسه هزينه انجام شده براي كاهش مصرف انرژي و ميزان سوخت صرفه جويي شده نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن قيمت واقعي انرژي در كمتر از 10 سال هزينه هاي انجام شده براي كاهش مصرف انرژي مستهلك مي شود. ارزش انرژي مصرفي در سال جاري حدود 20 ميليارد دلار پيش بيني شده و بخش خانگي و تجاري بيش از 37 درصد انرژي نهايي كشور را مصرف كرده است.