Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801121-54036S1

Date of Document: 2002-02-10

مشكل جهاني شدن ايران، تك محصولي بودن اقتصاد آن است ايران كمتر از ساير كشورها از جهاني شدن متاثر شده است ايران ازجمله كشورهايي است كه كمتر از ساير كشورها از روند جهاني شدن متاثر شده است. براساس ارزيابي هايي كه بنگاه انتشاراتي (اي تي كيني ) انجام داده است، كشورهاي برزيل، اندونزي، كلمبيا، پرو و ايران كمتر از كشورهاي ديگر در روند جهاني شدن تحت تاثير قرار گرفته اند. در اين ارزيابي 62 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته اند كه در ميان اين كشورها، جمهوري ايرلند بيشترين گرايش و آمادگي را براي جهاني شدن دارد و مردم اين كشور بيشترين تمايل را به جهاني شدن در دنيا دارند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد: كشورهاي ثروتمند در مقايسه با كشورهاي فقير، تمايل بيشتري به روند جهاني شدن دارند، همچنين در اين گزارش ميزان رضايت شخصي و تمايل جهاني شدن جوامع مختلف مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است، ا ين بررسي ها نشان مي دهد، در كشورهايي كه بخش اعظم مردم در آنها خود را خشنود و يا بسيار خشنود توصيف مي كنند، تمايل بيشتري براي جهاني شدن وجود دارد. اين گزارش حاكي است: كشورهاي كوچك اروپايي با اقتصاد پيشرفته، مانند سوئيس، هلند و سوئد در رتبه هاي بالاي تمايل به جهاني شدن قرار دارند. اما در ميان پنج كشور صاحب اقتصادهاي بزرگ در اروپا، تنها انگلستان در ميان ده كشور كه بيشترين تمايل را به جهاني شدن دارند، قرار گرفته است. كشور آمريكا در مقام دوازدهم و ژاپن در رتبه سي ونهم گرايش به جهاني شدن قرار گرفتند. ميزان تجارت خارجي، سرمايه گذاري، مسافرت، روابط تلفني بين المللي، استفاده از اينترنت و عضويت در سازمان هاي بين المللي از عواملي است كه در ارزيابي كشورها براي سنجش ميزان گرايش به جهاني شدن در نظر گرفته شده است. در همين حال ابراي -رئيس دفتر دهلي نو سازمان بين المللي كار - معتقد است: ما هيچ راهي جز پذيرش جهاني شدن نداريم و هيچ كشوري قادر به جلوگيري از اين فرآيند نيست. وي در زمينه تاثير جهاني شدن بر ايران اظهار داشت: مشكلي كه در ايران در راه جهاني شدن وجود دارد اتكاي اقتصاد اين كشور به صادرات تك محصولي نفت است كه بايد اتكا به نفت تغيير يابد. رئيس دفتر هندوستان سازمان بين المللي كار اضافه كرد: در ايران دو تا سه ميليون نفر بيكار هستند و در بازار كار اين كشور نوعي عدم تفاهم وجود دارد و قدرت كارگري بيشتر از امكانات درحال پيشرفت است. وي خاطرنشان كرد: در ايران بايد هر سال 800 هزار شغل ايجاد شود ولي تا به حال بيش از 250 هزار شغل ايجاد نشده است. براي رشد 6 تا 7 درصدي شغل سرمايه گذاري 20 تا 30 درصدي نياز در است، حالي كه تاكنون رشد سرمايه گذاري در ايران 16 درصد بوده است. ابراي گفت: پركردن اين فاصله نياز به جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي دارد و بايد سرمايه گذاران تشويق شوند، ما بايد سعي كنيم شركت هاي خود را قابل رقابت سازيم تا بتوانند با شركت هاي خارجي رقابت كنند.