Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54030S8

Date of Document: 2002-02-09

آمريكا درجنوب شرق آسيا به دنبال؟ چيست آمريكا * جنگ فيليپين با گروه ابوسياف را از دريچه اي وسيع تر واشنگتن مي بيند بعد از افغانستان به دنبال ديگر پايگاههاي القاعده است * برخي در آمريكا، خطر اندونزي را جديدترين تهديد براي واشنگتن در جنوب شرق آسيا مي دانند عمليات نظامي مشترك آمريكا و فيليپين درجنوب اين كشور آغاز شده است. گلوريا آرويو رئيس جمهور فيليپين بارها با رد اين موضوع كه آمريكا در ادامه جنگ با تروريسم در فيليپين مي جنگد، گفته است: اين جنگ فقط ماست برخي دوستان به ما كمك مي كنند اما حقيقت اين است كه آمريكا نه تنها در فيليپين بلكه در چند كشور ديگر جنوب شرق آسيابه دنبال بازمانده هاي القاعده است. آرويو مي گويد: سرباز 650 آمريكايي كه در فيليپين مستقر مي شوند در مبارزه شركت ندارند. بلكه نيروهاي فيليپيني را آموزش مي دهند. اين قابل درك است كه آرويو مي خواهد مشاركت آمريكا را در سطح محدودي نشان اما دهد بسياري از مردم و مقامات فيليپين حضور نيروهاي خارجي در كشور را ناقض قانون اساسي اين كشور مي دانند. ده سال پيش كنگره فيليپين با اصرار فراوان خواستار عقبنشيني آمريكاييهااز اين كشور شد و مخالفان حضور دوباره آمريكا آرويو را متهم به خيانت مي كنند. برخي هم مي گويند، اين عمليات پوششي براي عمليات مخفيانه آمريكا به منظور نجات دو شهروند اين كشور است كه در گروگان گروه ابوسياف قرار دارند. اين عمليات در جنگل هاي باسيلون جايي كه گروگان ها نگهداري مي شوند جريان دارد. اين منطقه اي منطقه، محدود است. به همين دليل امكان تماس سربازان آمريكايي و گروگانگيران زياد خواهد بود. اما آمريكا جنگ فيليپين با گروه ابوسياف را از دريچه اي وسيع تر مي بيند. بعد از عمليات آمريكا در افغانستان، واشنگتن اكنون به دنبال ديگر پايگاههاي القاعده است. بوش بعد از 11 سپتامبر بارها تاكيد كرد كه جنگ با تروريسم تنها به افغانستان ختم نمي شود وادامه خواهد داشت. اولين هدف بعد از افغانستان جنوب شرق آسيا انتخاب شده است، چون آمريكا نمي خواهد با انتخاب اهدافي چون عراق ائتلاف خود با دوستانش را در همين مراحل اول دچار خلل كند. برخي متحدان آمريكا هنوز با گسترش عمليات نظامي به عراق موافق نيستند. اما مشكل اينجاست كه جنگ عليه گروه ابوسياف علاوه بر اين كه خطرناك و خونين است، بيشتر يك موضوع داخلي است تا يك چالش جهاني، اگر چه اين گروه كه براي استقلال از دولت فيليپين مبارزه مي كنند سالهاست از خارج از فيليپين سلاح و پول دريافت مي نمايد. گروه ابوسياف يك دهه پيش توسط يكي از دوستان برادر زن اسامه بن لادن تاسيس شد. مردي جنجلاني كه گفته مي شود موسس گروه ابوسياف است در در 1998سال يك تيراندازي كشته شد و گروه او به دوجناح تقسيم شد. هر دوي اين گروهها اكنون به گروههاي جنايتكار بيشتر شباهت دارند تا جنگجويان با هدف مقدس. آنها براي آزادي گروگانهايشان باج براي مي خواهند، پيشبرد در خواستهايشان سر برخي از گروگانهايشان را مي برند و از اين راه تجارتي به راه انداخته اند. آنها اكنون دو گروگان آمريكايي و يك پرستار محلي در اختيار دارند. ريشه كني گروه ابوسياف مردم محلي و دولت فيليپين را از يك بحران نجات مي دهد اما از نظر يك جنگ جهاني، اين عمليات چيزي بيش از يك حمله محدود نيست. بسياري از تحليلگران آمريكايي، اندونزي همسايه فيليپين را تهديد مستقيم جدي تري مي دانند، بويژه براي امنيت آمريكا. اين نگرانيها اخيرابا اعلاميه دولت سنگاپور مبني بر دستگيري 13 مظنون به بمبگذاري در اهداف آمريكا تشديد شده است. دولت سنگاپوراعلام كرده است اين افراد اعضاي سازماني به نام جماعاسلاميه هستند كه درجنوب فيليپين، مالزي واندونزي هسته هايي دارند و در پي تشكيل دولتي در اين سه منطقه هستند. سنگاپور فردي به نام ابوبكر بشير در اندونزي را به رهبري اين گروه متهم كرده مالزي است نيز گفته است اين مرد چهره پشت پرده گروه مجاهدين مالزي است. مخالفان دولت مالزي در اين مورد ابراز ترديد كرده اند. آنها مي گويند دولت ماهاتير محمد از تروريسم بين المللي به عنوان حربه اي براي سركوباحزاب مسلمان مخالف همچون حزب پاس استفاده مي كند. اما مقامات آمريكايي مي گويند، يكي از مظنون 23 به عمليات تروريستي كه در مالزي دستگير شده اند به ارتباط با چندتن از عاملان حملات 11 سپتامبر اعتراف كرده است. پليس اندونزي تحت فشار سنگاپور ومالزي بشير را تحت بازجويي قرار داده است اما مي گويد دليلي براي دستگيري او ندارد. شوراي مجاهدين اندونزي به رهبري بشير در تاسيس 2000سال او شد هرگونه ارتباط با القاعده را رد كرده است اما اسامه بن لادن را تحسين مي كند. برخي استراتژيست هاي آمريكايي نسبت به عدم توانايي مگاواتي سوكارنو رئيس جمهور اندونزي در اتخاذ تدابير شديدتر عليه تروريست ها هشدارمي دهند. آنها مي گويند، اين نشانه ضعف سياسي مگاواتي و بيم او از واكنش مسلمانان است. اندونزي با گروههاي جدايي طلب در آچه، سوماتراي شمالي و ايريان جايا روبه روست. شرق اندونزي سالها صحنه كشمكش ودرگيريهاي خونين ميان مسيحيان و مسلمانان بوده است. در اين درگيريها و گروههاي اسلامگرايي كه در آن شركت دارند ردپاهايي از بن لادن ديده مي شود، اگر چه رهبران اين گروهها همچون لشكر جهاد مي گويند هيچ كمكي از بن لادن دريافت نمي كنند و به او انتقاد دارند. مشكل آمريكادر اندونزي شبيه مشكلي است كه در چند كشور ديگر از جمله پاكستان دارد. از يك سو مي خواهد دولت ها را براي اقدام عليه گروههاي تندرو تشويق كند و از سوي ديگر بايد خطري كه اين اقدامات براي خود دولت ها دارند را نيز درست ارزيابي كند و از آن بپرهيزد. اكونوميست