Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54028S5

Date of Document: 2002-02-09

با مردم پيشنهاد به سازمان حفاظت محيطزيست آلودگي محيطزيست يك معضل جهاني و از جمله مسائل مهم كشور ما مي باشد. نخستين گام براي مبارزه با اين مشكل فزاينده در استفاده ايران، از نيروهاي متخصص، دلسوز، با تجربه و كارآمد در سطوح مديريت و كارشناسي است. در تعدادي از استانهاي كشور اين اصل مراعات شده است اما در برخي مناطق، نيروهاي غيرمتخصص و فاقد تجربه، عهده دار چنين اموري شده اند. لذا بجاست سازمان حفاظت محيط زيست به اين مسئله، توجه لازم را مبذول دارد. كارشناس محيطزيست از تهران هشدار در مورد ساخت و ساز بي رويه ساخت و ساز بي رويه در محله عبدل آباد تهران واقع در محدوده شهرداري منطقه 19 تهران روبه فزوني است. اگر از راههاي قانوني ممكن از اين توسعه بي رويه و زيانبار پيشگيري نشود، حل پيامدهاي آن در آينده نزديك چندان آسان نخواهد بود. عباس دهقان - تهران استفاده بي ضابطه از لاستيكهاي ميخ دار در تمامي شهرهاي جهان كه زمستان هاي پربرف را سپري مي كنند، استفاده از لاستيك ميخ دار تحت ضوابط مشخص مجاز مي باشد چون لاستيك ميخ دار باعث از ميان رفتن رخ آسفالت و انهدام سريع آن متاسفانه مي گردد در كشور ما و به ويژه در شهر تهران، حركت با لاستيك هاي ميخ دار در پائيز و زمستان بدون توجه به وضع اقليم و يا وجود يا عدم وجود برف و يخ در خيابان و جاده ها رواج دارد و زيان هاي سنگين آن متوجه بيت المال مي شود. اصغر قدس پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 2 با عنايت به مطلب مندرج در ستون با مردم در روزنامه مورخ /10/80تحت 16عنوان بوي زننده در خيابان آزادي حد فاصل چهارراه نواب تا خيابان بهبودي بدينوسيله به اطلاع كليه عزيزان شهروند مي رساند: كانال احداثي در خيابان آزادي جهت هدايت آبهاي سطحي احداث گرديده است و با عنايت به اظهار نظر كارشناسان فني و عمراني منطقه جهت رفع بوي زننده، اكيپهاي مقني در محل مستقر گرديده و در حال لايروبي كانال مي باشند كه پس از اتمام لايروبي مشكل به صورت اساسي مرتفع مي گردد.