Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54027S3

Date of Document: 2002-02-09

چهارمين اقتصاد برتر جهان رويارو با فقر دهلي نو - رشد اقتصادي هند در سال منتهي به فروردين سال 4/5 1381 به درصد مي رسد كه سريع ترين رشد اقتصادي در جهان بوده و نسبت به رشد 4 درصد درسال قبل از آن افزايش قابل توجهي داشته است. با در نظر گرفتن برابري قدرت خريد، هند چهارمين اقتصاد برتر جهان است اما آنچه بيش از همه صندوق بين المللي پول و ديگر سازمان هاي جهاني را با نگراني روبه رو كرده ناتواني اين كشور براي مقابله با فقر است. بيش از نيمي از زنان و 30 درصد مردان هند از نعمت سواد محرومند. در سال منتهي به فروردين 1381 بخش خدمات هند /6 7حدود درصد رشد خواهد رشد داشت بخش كشاورزي نيز در اين مدت /5 7به درصد خواهد رسيد. به گفته تحليلگران مسائل اقتصادي، براي مقابله با فقر، رشد اقتصادي اين كشور بايد به دو برابر ميزان كنوني برسد.