Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54027S2

Date of Document: 2002-02-09

استفاده از كليه سكه هاي رايج درتلفن هاي همگاني يكي از اقدام ات به جا و مناسب شركت مخابرات اي جاد تغييراتي در دستگاه هاي تلفن همگاني است كه با فراختر كردن روزنه دريافت سكه به تازگي مي توان براي برقراري ارتباط دراين تلفن ها از همه سكه هاي رايج استفاده كرد. در اكثر تلفن هاي همگاني مي توان به غير از سكه هاي 2 و ريالي 5 از 50 100 سكه هاي و 250 ريالي نيز استفاده كرد. به رغم تغييرات اعمال شده در تلفن هاي همگاني، كماكان فروش سكه هاي دو ريالي و پنج ريالي در كنار باجه هاي تلفن همگاني رواج خود را از دست نداده است. هر سكه دو ريالي و پنج ريالي توسط فروشندگان آن با قيمت ريال 50 به فروش مي رسد.