Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54022S1

Date of Document: 2002-02-09

تا پايان برنامه سوم توسعه 5500 پزشك هر سال به بازاركار اضافه مي شوند بنابر آخرين بررسي ها تنها در 78 8000 سال پزشك عمومي كارشناس 17000 پرستاري و 14000 ماماي بيكار در كشور وجود داشته است تا پايان برنامه سوم توسعه هر سال 5500 فارغ التحصيل دكتراي حرفه اي به بازار كار اضافه مي شود. براساس تازه ترين بررسي هاي انجام گرفته توسط مركز پژوهش هاي مجلس، تعداد نيروي انساني شاغل در گروه پزشكي از ابتداي دهه 70 رشد قابل ملاحظه اي داشته است به نحوي كه طي سال هاي 72 تا 79 سالانه چيزي حدود 4500 نفر به طور متوسط به تعداد پزشكان كشور افزوده شده است. براساس اين گزارش در 1379 66690 سال پزشك در كشور وجود داشته است كه نسبت به /1 8 سال 1372 برابر رشد نشان مي دهد و نسبت جمعيت به پزشك در اين سال از 988 نفر در سال 78 به 955 نفر در سال 79 كاهش يافت به عبارتي براي هر 955 نفر در سال 79 يك پزشك وجود داشته است. بنابر گزارش مذكور در سال جاري 71190 پزشك در كشور وجود دارد كه نسبت جمعيت به پزشك در اين سال حدود 922 نفر است كه نسبت به 79 33 سال نفر كاهش نشان مي دهد. به عبارتي در سال جاري براي هر 922 نفر يك پزشك در كشور وجود دارد. طبق پيش بيني مركز پژوهش ها تا پايان برنامه سوم بايد چيزي حدود 87690 پزشك در كشور وجود داشته باشد كه نسبت به 79 31 سال درصد رشد نشان مي دهد. اين مركز معتقد است كه درصورت برقراري نظام ارجاع و ايجاد ترتيبات مربوط به پزشك خانواده مي توان طي سال هاي آينده مراجعه به پزشك هاي عمومي را در شهرهاي مختلف افزايش داد و با كاهش هزينه مراجعه به پزشك هاي متخصص، كمبود كاذب پزشك متخصص در كشور را نيز رفع كرد. در بخشي ازاين گزارش آمده است: علي رغم افزايش قابل ملاحظه نيروي انساني در گروه پزشكي از ابتداي دهه 70 و وجود قانون طرح توزيع نيروي انساني، به دليل فراهم نبودن امكانات كافي در مناطق محروم يا كمتر توسعه يافته، كمبود پزشك در بسياري از اين مناطق محسوس است. بررسي فوق اضافه مي كند: در واقع اين كمبود ناشي از معضلات موجود در اشتغال فارغ التحصيلان فعلي است. براساس آخرين آمارها تنها در 78 8000 سال پزشك عمومي 17000 كارشناس پرستاري و 14000 ماماي بيكار در كشور وجود داشته است، اما در صورت انجام اقدامات اساسي و فراهم آوردن امكان جذب اين افراد در مناطق محروم، مشكل كمبود پزشك و ساير نيروي انساني در گروه پزشكي را مي توان به طور كامل رفع شده دانست.