Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801120-54017S4

Date of Document: 2002-02-09

مهر جويي: بماني مستند نيست هيچ مدير جشنواره اي آن قدر احمق نيست كه فيلمي را به خاطر اين كه فقر و بدبختي ما را عيان مي كند، نشان دهد اگر فيلم هايي را نشان مي دهند به خاطر كيفيت و وجه هنري و متعالي آنهاست بماني را شايد بتوان آيينه اي در برابر جامعه دانست و مطمئنا خيلي ها از ديدن اين آيينه وحشت مي كنند. اين جامعه ماست و ما نمي توانيم با رنگ و لعاب روي آن را بپوشانيم داريوش مهرجويي گفت: يادمان باشد، وقتي واژه مستند را به كار مي بريم، معمولا به روشي اشاره داريم كه در آن فيلمساز سعي كرده آن چه را كه در واقعيت و طبيعت، اتفاق مي افتد، همان طور كه هست ضبط و بعد شايد در اتاق مونتاژ كارهايي روي آن انجام شود. به گزارش ايسنا، وي كه در جلسه مطبوعاتي فيلم بماني سخن مي گفت، افزود: ولي در اين فيلم ما چنين روشي نداشتيم. ما تمام صحنه هايمان از پيش تعيين و مصاحبه ها قبلا نوشته شده بود; بنابراين ما نمي توانيم روش ساخت فيلم بماني را مستند بدانيم. ولي اين كه چرا حالا فيلم به اين صورت درآمده، اين به منطق و محتواي داستان برمي گردد; يعني همان واقعيت آفريده و ساخته شده كه بتواند از طريق فرم زيباشناختي كه به آن داده شده از واقعيت طبيعي موجود فرابگذرد و معناي ديگري پيدا كند. وي در پاسخ به سئوالي كه آيا نقش حبيب رضايي در اين فيلم، ادامه شخصيت داداشي در فيلم پري است گفت: شايد، نمي دانم; ولي مي توانم بگويم كه بايد مقداري مجنون تر از داداشي باشد. آن عمق داداشي را نداشته باشد، ولي به علت تجربه مواجه نزديك با مرگ با اين كه از آن گريخته و احتمالا شايد مثلا بيماري هاي موجي هم داشته باشد از نظر صورت و شكل و فرم شخصيتي، فرق مي كند، ولي ممكن است از نظر حساسيت ها نگاه و بينش به شبيه دنيا، هم باشند. مهرجويي در پاسخ به سئوالي درباره مخاطبان اين فيلم گفت: مخاطبان اين فيلم همه هستند; در مملكت ما مسئله، مخاطب داشتن يا نداشتن نيست; مسئله ما اطلاع رساني درست در زمينه فيلم هاست. وي درباره نمايش اين فيلم براي مردم ايلام گفت: موقعي كه در ايلام اين فيلم را فيلمبرداري مي كرديم، هرگاه صحنه اي دراماتيك مانند صحنه هاي كتك خوردن دختر توسط پدرش را فيلمبرداري مي كرديم; در شهر مي پيچيد. حتي روزنامه ها شروع به چاپ مطالب خيلي تند و شديدي كردند و حتي نامه هايي تهديدآميز نوشتند كه شما اگر مي خواهيد به ما توهين كنيد، ما جور ديگري با شما رفتار كنيم. وي درباره حضور فيلم هايي اين چنين در جشنواره ها گفت: استقبالي كه جشنواره ها از سينماي ايران مي كنند، چيزي نبوده كه يك شبه به وجود آمده باشد; چه پيش از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اين مسئله برمي گردد به آن روزهايي كه ما جوان بوديم سعي كرديم آن سينماي متعالي و غيرمتعارف كه مدنظرمان بود را عملي كنيم و به آن بپردازيم. فيلم هايي مثل آرامش در حضور ديگران گاو،، رگبار و شازده احتجاب حاصل اين جريان بود. اين جريان همچنان ادامه پيدا كرد و بعد از انقلاب الگويي براي سينماي ايران شد و سينماي ايران اين روش را ادامه داد. وي ادامه داد: آن موقع كه ما فيلم مي ساختيم هدف ما اين نبود كه فقط در جشنواره ها نشان داده شود، هدف ما در وهله اول اين بود كه وسط مردم برويم و دردها و گرفتاري هاي مردم تهي دست و استثمار شده را در فيلم هايمان نشان دهيم و تنها سرگرم كردن تماشاچي آن موقع هدف ما نبود و الان هم نيست. مهرجويي تاكيد كرد: توجه داشته باشيد كساني كه جشنواره ها را برگزار مي كنند، دنبال فيلم هايي با كيفيت عالي هستند هيچ مدير جشنواره اي آن قدر احمق نيست كه فيلمي را به خاطر اين كه فقر و بدبختي ما را نشان مي دهد و به خاطر كينه اي كه نسبت به ما دارند، نشان دهند بنابراين اگر فيلم هايي را نشان مي دهند، به خاطر كيفيت و وجه هنري و متعالي و غيرتجارتي آنهاست. تهمينه ميلاني تهيه كننده بماني نيز در اين جلسه گفت: زنان در جامعه ما مسئله دارند و اين مسئله در قسمت هايي از ايران حادتر است. فيلمنامه اين فيلم روي جهل تمركز دارد; در بماني مسئله گيشه و بازار مطرح نيست، اگرچه تهيه كننده هاي حرفه اي هيچگاه سراغ چنين سوژه اي نمي روند. ميلاني در پاسخ به سئوالي درباره شباهت اين فيلم با عروس آتش گفت: من عروس آتش را خيلي دوست دارم، ولي مفهومي كه عروس آتش به آن مي پردازد، مسئله قوميت، تعصب قومي و ازدواج هايي كه روي بند ناف انجام مي گيرد مي باشد و ربط مستقيمي به شخصيتي كه مهرجويي در اين فيلم دنبال مي كند ندارد. مفهوم فيلم بماني جهل و فقر است و ما مي دانيم كه اين دو دشمن خانمانسوز فرهنگ و شعور و ادب هستند; اين فيلم را شايد بتوان آيينه اي در برابر جامعه دانست و مطمئنا خيلي ها از ديدن اين آينه وحشت مي كنند و از اين كه تصوير واقعي خودشان را مي بينند رنج مي برند. اين جامعه ماست و ما نمي توانيم با رنگ و لعاب روي آن را بپوشانيم. وي در پاسخ به سئوالي كه چرا فيلم بماني را خودتان نساختيد گفت: من وقتي مي خواستم راجع به خودسوزي دختر ايلامي فيلمنامه اي بنويسم، متوجه شدم مهرجويي دارد اين كار را مي كند، پس من دنبال نكردم و تهيه كنندگي اين فيلم را برعهده گرفتم.