Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-54003S3

Date of Document: 2002-02-08

سرزمين آفتاب تابان رو به افول منبع: ژون آفريك - لنتليژان ترجمه: رضاعلي اكبرپور توليد ناخالص داخلي ژاپن براي دومين سه ماهه پياپي با كاهش روبه رو شد و شكي باقي نگذاشت كه اين كشور در ركود اقتصادي فرو رفته است. دولت ژاپن كه ميزان رشد اقتصادي كشور براي سال مالي جاري (منتهي به مارس ) 2002 /1 7را درصد پيش بيني كرده بود، اكنون اقرار دارد كه رقم مذكور حتي از صفر هم پايين تر (/- 0 درصد ) خواهد بود. طي يك دهه گذشته، اين سومين بار است كه امپراتوري آفتاب تابان رو به ضعف مي گذارد. بيماري مزمن ژاپن از اواخر دهه هشتاد آغاز شد. عوامل بيماري نيز كاملا شناخته شده انتقال هستند شركت ها به كشورهايي كه نيروهاي كار ارزان دارند (مثلا چين كه دستمزدها در آن بيست برابر كمتر از ژاپن است ) زماني، انجام گرفت كه در ژاپن براي همه كار دايمي وجود داشت. طي ده سال نرخ بيكاري از 2 درصد /5 3به درصد رسيد و اين /3 57يعني ميليون نفر بيكار. حتي كشوري مانند فرانسه در آرزوي دستيابي به چنين نرخ بيكاري است، اما فرهنگ كارمندي ژاپن چنين وضعي را به سختي تحمل مي كند. البته اوضاع رو به بدتر شدن است. شركت هاي بزرگ خبر از طرح هاي گسترده تعديل داده اند. نفر 21000 از شركت فوجي تسو و 15900 نفر از شركت هيتاچي اخراج خواهند شد. در عرض يك سال حدود 840000 شغل از ميان رفته است و اين امر براي جمعيت 65 ميليون نفري ژاپن بسيار طاقت فرساست. در طول سال گذشته، بحران در بخش تكنولوژي هاي نوين و ركود اقتصادي آمريكا بر تعداد مشكلات افزود: مازاد تجاري ژاپن در سه ماهه اول ( ) 1/43 2001 درصد كاهش يافت صادرات نرم افزار و كالاهاي الكترونيك نيز با سقوطي 23 درصدي روبه رو شد و سرانجام اين كه تعداد بيشتري از شركت ها در ورطه ورشكستگي فرو لذا افتادند جاي تعجب ندارد كه روحيه خانواده هاي ژاپني افت كرده باشد و آن ها به خاطر ترس از فردا، ميزان مصرف خود را پايين بياورند و ركورد پس انداز را (با نرخي 30 درصدي ) در جهان بشكنند. آري ژاپني ها يك سوم از درآمد خود را به حساب پس اندازشان واريز مي كنند. هر كس جاي ژاپني ها بود از خريد كالا خودداري مي كرد زيرا روند كاهش قيمت ها ( درصد 1 در سال ) به آدم اين اميد را مي دهد كه فردا ارزان تر از امروز خواهد خريد. سوء قصدهاي 11 سپتامبر به ژاپن نيز همانند ايالات متحده به شدت لطمه وارد آورد، اين حملات بر نگراني هاي مصرف كنندگان ژاپني پيامدهاي افزود اين وقايع بسيار وخيم خواهد بود، زيرا براي ژاپن نه روحيه اي باقي مانده است و نه توانايي واكنش. دولت هايي كه پياپي بر سر كار آمده اند از تمامي راه هاي ممكن و قابل تصور استفاده كرده اند تا ژاپن را از اين شرايط دشوار نجات بدهند. آنان از سال 1990 به اين سو، يازده طرح مختلف را براي ايجاد رونق اقتصادي به اجرا درآورده اند و طي آن ها 140000 ميليارد ين (معادل 1248 ميليارد يورو ) را صرف كارهاي زيربنايي نموده اند. مجموع اين اقدامات، كوهي از بدهي هاي دولتي را به وجود آورده است. از اين نظر، ژاپن در صدر كشورهاي صنعتي قرار دارد. مقامات پولي نيز به نوبه خود تلاش كرده اند چرخ اقتصاد را به حركت در آورند و براي اين كار، سياستي را كه نرخ صفر درصدي نام دارد به مورد اجرا طبق گذاشته اند اين سياست، افراد و شركت ها مي توانند تحت شرايط بسيار مطلوبي از بانك ها اعتبار بگيرند. اين سياست، واكنش هاي مورد نظر را در ميان خريداران و سرمايه گذاران ايجاد نكرد بلكه باعث شد تا شركت هاي بي ثبات به حيات خود ادامه دهند و خانواده ها فعلا راه صبر و انتظار را در پيش بگيرند. در اين شرايط دولت يونيشيرو كويزومي چه كاري مي تواند انجام؟ دهد اين دولت يازدهمين طرح رونق را به مرحله اجرا گذاشته است كه هدف اصلي آن ايجاد اشتغال در بخش هاي آموزش و پرورش، نيروهاي انتظامي و اداره جنگل هاست. كارشناسان و سياستمداران ژاپني كم كم به تدابيري ابتكاري تر فكر مي كنند. هدف از افزايش قيمت ها آن است كه خانواده و شركت ها مجبور به خرج كردن پول هاي خود برخي شوند ديگر علت بي اعتمادي مصرف كننده ها را افزايش بيكاري آنها مي دانند معتقدند كه نظام تامين اجتماعي فعلي هيچ تطابقي با شرايط بيكاري گسترده و طولاني ندارد و بايد اصلاح شود به طوري كه بيمه بيكاري بيش از 330 روز به بيكاران پرداخت گردد. اين امر باعث تقويت مصرف و بازگشت اعتماد خواهد شد. عده اي هم خواهان توقف طرح انتقال كارخانه ها به آسيا شده اند. اما اقتصاددان هاي بين المللي راه حل هاي ريشه اي تري به مسئولين سياسي ژاپن پيشنهاد مي كنند. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در گزارشي كه با نام مطالعه اقتصادي ژاپن در ماه نوامبر منتشر كرد، سالم سازي نظام بانكي را مهم تر از هر اقدامي ديگر در ژاپن كسي مي داند از رقم دقيق وام هاي تضمين نشده اطلاع ندارد. مقام هاي ژاپني آن را بالغ بر 18000 ميليارد ين مي دانند، اما بانك تجاري گلدمن ساچز به مبلغي چهار تا پنج برابر بيشتر اشاره مي كند. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از دولت كويزومي مي خواهد كه راه كاهش استقراض را ادامه دهد و كسري بودجه 5 درصدي را در ميان مدت به مازاد بودجه تبديل نمايد. سازمان مذكور معتقد است كه هزينه هاي دولتي بايد به سمت پروژه هاي سودآور، به ويژه در مناطق شهري، سوق داده شود و پروژه هاي كم بازده، به خصوص در مناطق روستايي كنار گذاشته شود. نخست وزير بايد شجاعت به خرج دهد و ميان عقبنشيني و اصلاحات يكي را انتخاب كند. اعضاي حزب او از وي مي خواهند كه اعطاي يارانه، پروژه هاي عظيم، كمك به شركت هاي ورشكسته و افزايش كسري بودجه را ادامه دهد. اين اقدامات به موفقيت آنان در انتخابات كمك مي كند. اما كارشناسان بين المللي او را تحت فشار قرار مي دهند كه راه گشايش، شفافيت امور تجاري و كنترل بودجه را پيش گيرد. اما اگر نخست وزير به توصيه هاي بين المللي گوش دهد، احتمالا محبوبيت عظيم خود در نزد مردم ژاپن ( درصد 80 طبق نظرسنجي ها ) را از دست خواهد داد، زيرا شواهد و قراين نشان مي دهند كه رشد اقتصادي ژاپن تا پيش از سال سرعت 2003 نخواهد گرفت و با /0 8آهنگي درصدي به حركت خود ادامه خواهد داد. تا آن تاريخ چند هزار شغل ديگر از ميان خواهد؟ رفت آيا راي دهندگان آثار مربوط به انطباق ژاپن با روند جهاني سازي را به مدتي طولاني تحمل خواهند؟ كرد پاسخ درباره جوانان ژاپني مثبت است اما فراموش نكنيد كه جمعيت ژاپن پيرترين جمعيت در سراسر كره زمين است، لذا آنان از آمادگي لازم براي پذيرش تغييرات برخوردار نيستند، تغييراتي كه به واسطه تلاطمات تاريخي و اقتصادي ابتداي قرن بيست و يكم، اجتنابناپذير است.