Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-54002S3

Date of Document: 2002-02-08

عالمي ديگرببايد ساخت ستاره شناسي بريتانيا به طور بنيادي نوسازي مي شود. براي انجام اين كار از تلسكوپ ها و تجهيزات موجود استفاده شده و وجوه مربوطه جهت پروژه هاي بين المللي جديد ذخيره مي شود. اين سخن به اين معناست كه موسسه تحقيقات ستاره شناسي و فيزيك ذرات (pparc) موسسه اي كه عمده هزينه هاي تحقيقات ستاره شناسي بريتانيا را تامين مي كند در تهيه هزينه تجهيزات ستاره شناسي صرفه جويي خواهد كرد. اين تغيير و تحولات بيش از همه رصدخانه راديويي مشهور جودرل بانك و رصدخانه هاي نوري كه در جزاير قناري و هاوايي واقع هستند را تحت تاثير قرار خواهد داد. (فشارهايي بر pparc وارد مي شود تا بيش از 5 ميليون پوند تهيه كرده و به كنسرسيوم چند مليتي پرداخت شود تا بريتانيا بتواند از تلسكوپ هاي پيشرفته استفاده كند ). مبالغي بايد پرداخت شود تا بريتانيا بتواند به كنسرسيوم رصدخانه جنوبي اروپا (ESO) ملحق شده و در نهايت بتواند از امكانات موجود در رصدخانه پارانال در آمريكاي جنوبي استفاده كند. تصميم به عضويت در ESO در نوامبر گذشته از سوي دولت بريتانيا اتخاذ شد و قرار است دولت قسمت عمده مبلغ حق عضويت را بپردازد. با اينهمه قرار است pparc ارزيابي مجددي از فعاليت و هزينه هايش به عمل آورد. كارشناسان مي گويند ستاره شناسي بريتانيا در اثر جريانات يك دهه اخير پيشرفت هاي چشمگيري نموده است، مخصوصا اينكه اكنون به بزرگترين تلسكوپ نوري جهان نيز دسترسي دارد. ستاره شناسان بريتانيايي به دو تا از پيشرفته ترين تلسكوپ هاي جهان يعني جميني شمالي و جميني جنوبي دسترسي دارند كه به طور مشترك با ايالات متحده ساخته شده است اما اينها كافي به نظر نمي رسد. در عين حال موسسه چند مليتي ESO نيز همانند آمريكا در حال ساخت يك سري از اين رصدخانه ها مي باشد. پروفسور مارتين وارد از دانشگاه لايسستر كه رئيس كميته ويژه بررسي روش هاي تامين وجوه مربوطه است به BBC مي گويد: شايد اين شرايط كمي مشكل يا حتي نگران كننده به نظر برسد، اما ما نگرش مثبتي نسبت به اين مسايل داريم زيرا هدف ما اين است كه ستاره شناسي بريتانيا در آينده از جايگاه مناسبتري برخوردار شود. وي در ادامه مي گويد: ستاره شناسي جديد هزينه بر و بين المللي است و تنها راه براي اطمينان از دسترسي ستاره شناسان بريتانيا به تلسكوپ ها و تجهيزات پيشرفته اين است كه ما هم عضوي از يك گروه چند مليتي pparc باشيم قبلا /8 6درخواست ميليون پوندي جودرل بانك براي تجهيز تلسكوپ هاي مجموعه مرلين را رد كرد. اگر مرلين تجهيز نشود و در شرايط كنوني باقي بماند آينده چندان مطلوبي در انتظارش نخواهد بود. اما با اين همه ستاره شناسان جودرل بانك مطمئن هستند كه مي توانند مبلغ لازم براي اينكار را از منابع ديگر تهيه pparcكنند تا سال 2005 به تلسكوپ آنگلو - استرالين (AAT) كمك نخواهد كرد و اين به معناي پس انداز /1 4حدود ميليون پوند در هر سال خواهد بود. از آنجايي كه AAT در مورد 1974 بهره برداري قرار گرفت در تاريخ ستاره شناسي بريتانيا پرونده قابل قبولي دارد و اگر چه داراي تلسكوپ عالي با تجهيزات پيشرفته است اما با اينهمه از آنجايي كه رصدخانه هاي جديدي ساخته شده اند AAT تا حدود زيادي از دور خارج شده است. انتظار مي رود با بهبود عملكرد، هزينه هاي نگهداري و بهره برداري سه تلسكوپ مهم بريتانيا كاهش سه يابد تلسكوپ مهم بريتانيا عبارتند از: _ تلسكوپ ويليام هرشل ( WHT) در لاپالما در جزاير قناري _ تلسكوپ جيمز كلارك ماكسول (JCMT) - تلسكوپ زير قرمز بريتانياي كبير (UKirt) كه دو مورد اخير در هاوايي واقع شده است يك راه براي كاهش هزينه هاي بهره برداري، كاستن از تعداد دتكتورهاي متصل به تلسكوپ ها است. پروفسور وارد مي گويد: همانطور كه به درخت كريسمس تعداد زيادي چراغ آويزان مي كنند، سابقا به تلسكوپ نيز دتكتورهاي زيادي متصل بود. هر چه تعداد دتكتورهاي متصل به تلسكوپ ها زياد شود وقت، انرژي و هزينه بيشتري مصرف مي شود. وي در ادامه مي گويد: ما امروزه به سمتي مي رويم كه تلسكوپ هاي تخصصي تري داشته باشيم كه در اين صورت تلسكوپ ها ساده تر شده و در نتيجه هزينه كمتري نيز صرف مي شود. خاتمه اما چشم انداز آينده يك تلسكوپ خوشايند نيست. تلسكوپ ايساك نيوتن با /2 5آينه متري در شرف تعطيل شدن است. مگر آنكه گروه هاي ديگر يا يك دپارتمان دانشگاهي اين تلسكوپ را تحويل گرفته و استفاده مجدد از آن را آغاز نمايد. يك پيشنهاد اين است كه از اين تلسكوپ به عنوان تلسكوپ اصلي براي تحقيق در مورد سيارك هايي كه براي كره زمين تهديد بالقوه محسوب مي شوند استفاده شود. كارشناسان مي گويند نوسازي ستاره شناسي بريتانيا تنها راه براي اين كشور است كه بتواند در ساخت تلسكوپ هاي بزرگ آينده نقش داشته باشد و بتواند براي جامعه بزرگ ستاره شناسي امكانات دسترسي به بهترين تجهيزات را فراهم نمايد. مطالعاتي در حال انجام است تا يك تلسكوپ نوري ساخته شود كه از تمام تلسكوپ هاي موجود بزرگتر باشد. آينه اين تلسكوپ از چندين آينه كوچكتر ساخته شده است _ مثل تلسكوپ كك كه بزرگترين تلسكوپ موجود در جهان است - و حدود 50 متر قطر دارد.