Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801119-54000S4

Date of Document: 2002-02-08

مهار آتش سوزي با شير استيو ليچ 35 ساله شيرفروشي كه در يك ابتكار جالب و شجاعانه مانع از آتش سوزي مهيبي در شهر كورن وال انگلستان شد، به عنوان قهرمان شيرفروشان هزاره برگزيده شد. انجمن لبني فروشان انگلستان با اعلام اين خبر در مراسمي كه به افتخار ليچ ترتيب داده بود اعلام كرد كه ليچ به استفاده از 182 ليتر شير موفق به مهار آتش سوزي شديدي شده است كه در يكي از مغازه هاي شهر جنوبي كورن وال در انگلستان روي داده بود. استيو مي گويد: سال گذشته مشغول كار روزانه ام بودم كه ستوني از دود كه از گوشه مغازه اي بيرون مي آمد نظرم را جلب كرد. بلافاصله متوجه آتش سوزي شدم و با ديدن آپارتمان هاي مسكوني كه روي اين مغازه و مغازه هاي اطراف قرار گرفته بود فهميدم اگر دير بجنبم فاجعه اي روي خواهد داد. لذا بي درنگ بطري شيرها را باز كردم و آنها را روي آتش كار ريختم سختي بود زيرا اين بطري ها درهاي محكمي دارد اما از آن سخت تر اين بود كه جواب رئيسم را چه بدهم و به او بگويم با اين همه شير چه كرده ام. آتش نشان هايي كه در صحنه حضور داشته اند اذعان مي دارند زماني كه آنها به محل رسيده اند آتش كاملا مهار شده بود.